Csak a hit által2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 1. 

Csak a hit által lesz vége a harcnak,
egyedül hit vezet békességre.
Általa boldogság forrás’i nyílnak,
ezért van szükségünk élő hitre.
Zárak leverve, Ige betelve:
„Legyen ez néked a hited szerint!”
Kétely elgyengít, csodát tesz a hit,
így minden más lesz, ó, mily dicső nap!

2.

A hit szikrája elűz sötétséget,
s csodálattal nézzük Isten arcát.
A próba napja így kedves lesz néked,
ha hűen tartod az Ő parancsát.
Nem lesz „ha” és „de”, csak „igen” s „ámen”,
mert a hívőnek mind’ lehetséges.
Kétség nem gyötri, Istent dicséri
a próbák közt is, ó, mily dicső nap!

 3.

A hit isteni szeretetajándék,
Vőlegény válasza Menyasszonynak.
A puszta átváltozik édenkertté,
hegyek és halmok mind ujjonganak.
Hit átváltoztat és megváltoztat,
minden csodásan új értelmet kap.
Pokol meginog, hitünk győzni fog,
s az élet más lesz, ó, mily dicső nap!

4.

A nyugalomra csak hit által jutsz el,
mint nyugszik egy elválasztott gyermek.
Így hoz isteni törvényszerűséggel
hit nyugalmat és nyugalom hitet.
Mennyből jő válasz minden imádra,
s nem apad el az öröm forrása.
Sátán megkötve, a harc megnyerve,
felragyog dicsőn megváltás napja!