Gyülekezeti élet

Aktív közösség vagyunk szellemi és a gyakorlati dolgokban is. Minden tevékenységünkkel az a célunk, hogy erősítsük a közösséget és a jó légkört, így mindenki szabadon fejlődhessen.

Társasági élet

A helyi gyülekezetek lehetőségei és igényei szerint rendszeres programok és összejövetelek kínálkoznak minden korcsoport számára.

Rendszeres összejövetelek

Rendszeresen tartunk összejöveteleket – akár hetente többször is. Az összejövetelek nagyon-nagyon fontos részei gyülekezeti életünknek, ezek által segítséget, intést és vigasztalást kapunk, és megerősödünk közös hitünkben. Még ha némelyeknek nagyobb felelősségük is van a szellemi felépítésért, mégis mindannyian részt veszünk abban: fiatalok és idősek, férfiak és nők egyaránt. Mindenkinek van lehetősége, hogy a többiek épülésére szolgáljon, és sokan teszik is ezt tanítás, bizonyság, ének vagy imádság formájában. Mindezek elevenné és érdekessé teszik alkalmainkat, és ilyen módon jobban megismerhetjük egymást.

Gyermekórák

A gyerekek kicsi koruktól kezdve egészen tinédzserkorig látogathatják a gyermekórákat. Különböző eszközöket használva – mint előadások, filmvetítés – ismertetjük meg a gyermekekkel a bibliai történeteket és tanítjuk őket a felebaráti szeretetre. Jó hatással van a gyerekekre, ha a fiatalok – akik maguk is boldogok lettek az evangélium által – lelkesedéssel beszélnek arról, mit tett értük Isten, és hogy milyen ígéreteink vannak a Bibliában. Játék és komolyság közepette összeköttetnek egymással gyermekek, fiatalok és idősebbek.

Lásd még:

Gyermekklub

A legtöbb helyi gyülekezetben különféle programokat szerveznek a gyerekek és fiatalok örömére a „gyermekklub” keretében. Lehet ez kirándulástól kezdve kézműves programokon át sportversenyekig szinte bármi. Ezeket a tevékenységeket főként nagyobb fiatalok szervezik, akik szabadidejüket arra használják, hogy a gyerekekkel és a fiatalokkal foglalkozzanak, és ezáltal jó példákká válnak nekik. Így felkeltik a gyermekek érdeklődését mennyei elhivatásuk iránt, és ugyanakkor a gyerekek megtanulják nagyra tartani az olyan értékeket, mint őszinteség, segítőkészség, gondoskodás és együttérzés.

Lásd még:

Bibliaórák

A fiataloknak 14-15 éves kortól lehetőségük van, hogy részt vegyenek a bibliarórákon. Ezeknek célja, hogy megismerjék Isten igéjét és azokat az értékeket, melyek gazdag keresztény élethez vezetnek. Ezeket az órákat általában hetente tartjuk fél éven keresztül, és a tanfolyam rendszerint közös gyülekezeti ünneppel zárul.

Ifjúsági órák

Gyülekezetünkben nagyon sok fiatal van, és a legtöbb helyi gyülekezetben heti rendszerességgel vannak nekik szóló összejöveteleket. Ezek az alkalmak a 12-35 év közötti fiataloknak szólnak, és rendszerint a helyi gyülekezet ifjúsági felelőse vezeti. Szokás szerint itt is mindenki részt vehet az építésben, és sok fiatal teszi is ezt beszéd, bizonyság, ének vagy imádság által. Az ifjúsági összejöveteleken azok a témák kerülnek előtérbe, melyek a fiatalokat érintik és érdekelhetik.
A regionális és nemzetközi konferenciákon is tartunk általában ifjúsági összejöveteleket, ezen kívül külön ifjúsági konferenciáink is vannak.

Lásd még:

Regionális, országos és nemzetközi konferenciák

Sok országban rendelkezünk saját konferenciaközponttal, ahol rendszeresen tartunk regionális, országos és nemzetközi konferenciákat. A felépítő összejövetelek mellett a konferenciák gyakran lehetőséget kínálnak sportra és kulturális tevékenységekre is.
A gyülekezet legfontosabb találkozóhelye a Brunstad Konferenciaközpont Stokke-ban, Tonsberg mellett (Norvégiában). Itt évente többször tartunk nemzetközi konferenciákat. A legtöbb konferencia az ünnepekhez és a szabadnapokhoz igazodik, némelyiknek pedig meghatározott célcsoportja van. Ezeken a konferenciákon több ezren vesznek részt az egész világról, mindemellett ezrek nézik egyenes adásban, tévéközvetítésen keresztül.
A konferenciák és a közös tevékenységek hozzájárulnak a város- és országhatárokon keresztül átívelő közösség fejlődéséhez.

Lásd még:

Ünnepi alkalmak

Sok minden adódik, amit ünnepelni lehet, és a gyülekezetben gyakran használjuk ezeket az ünnepi alkalmakat arra, hogy összejöjjünk. Országonként és kultúránként más és más, hogy hol mit ünnepelnek, de a nagy keresztény ünnepek, mint karácsony és húsvét természetesen ide tartoznak, ezeket mindenhol a helyi szokásoknak megfelelően ünnepeljük. Ugyanez vonatkozik a nemzeti ünnepekre is, és ezeket az alkalmakat is gyakran kihasználjuk arra, hogy találkozzunk egymással, és közösen ünnepeljünk.
A születésnapokat is a szokásos módon ünnepeljük, leggyakrabban a család és a barátok körében. A különleges évfordulókat gyakran az egész helyi gyülekezet közösen ünnepli énekkel, beszédekkel és építő szavakkal.

Tartalmas élet idősebb korban

Az öregedés új dimenziókat is nyit, de korlátokat is állít életünkbe. Nagyra értékeljük a köztünk lévő időseket, és azt az élettapasztalatot és bölcsességet, amit ők képviselnek. Miközben a fiatalabbak a gyakorlati feladatokkal vannak elfoglalva, sok idős az imaszolgálatra használja idejét, ami nagy segítségére és hasznára van az egész gyülekezetnek. Sok helyi gyülekezet szervez senior-találkozókat is különböző közös tevékenységekkel és kirándulásokkal. Ezeken az alkalmakon a közösség és a jó légkör által tisztán láthatóvá válnak az élet jó gyümölcsei, melyek a hosszú éveken át tartó hűség és önfeláldozás következményei.

 

Kegyelmi ajándékok – talentumok

A kegyelmi ajándékok vagy talentumok lehetnek velünk születettek, vagy lehet, hogy később kapjuk azokat ajándékba Istentől. Kegyelmi ajándékainkat arra szeretnénk használni, hogy felépítsük és segítsük egymást.

Különböző kegyelmi ajándékokat kaptunk – mint például evangélizáció, nyelveken szólás, nyelvek magyarázata, vezetés, gyakorlati feladatok megoldása, gondoskodás és így tovább. Bátran és gondoskodással használhatja mindenki ajándékait segítségre és haszonra ott, ahol szükség van rá. Istenbe vetett hittel kérhetjük is Őt, hogy adja meg azt a kegyelmi ajándékot, amivel a körülöttünk lévő szükséget betölthetjük.

„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellemnek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Szellem által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Szellem szerint; egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Szellem által; némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
de mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.
Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.”
I. Kor. 12,4–13.
 

Szervezeti felépítés és struktúra

Jelenleg körülbelül 180 helyen és több mint 65 országban szerte a világon megtalálhatóak vagyunk. Ennek ellenére gyülekezetünk csak kevéssé szervezett – ami a formaságokat illeti.

Nagy bizodalmunk van abban, hogy Isten vezet minden egyes olyan személyt, aki önzetlen és pozitív beállítottságú. Éppen ezért közösségünk arra épül, hogy minden egyes a gyülekezet épülésére és javára használja a saját képességeit és érdeklődési körét.

Helyi gyülekezetek

A legtöbb helyi gyülekezet hetente tart összejöveteleket saját vagy bérelt teremben, vagy magánháznál. Ezen kívül minden gyülekezet – a létszámhoz és az életkori összetételhez igazodva – szervez különböző programokat.
Összejöveteleinken mindenkinek lehetősége van részt venni a felépítésben. Így mindinkább alkalmassá válnak arra a testvérek és nővérek – férfiak és nők –, hogy egymást segítsék és szolgálják.
Szoros együttműködés van a helyi gyülekezetek között országos és nemzetközi szinten is, mely gyakran a regionális és nemzetközi rendezvényeink által valósul meg.

A gyülekezet vezetősége

A helyi gyülekezetek tulajdonáért való felelősség a helyi vezetőség kezében van. Ez a gyülekezeti vezetőből és néhány további személyből áll. Minden helyi gyülekezetnek van egy van több vezetője (felelőse) – legtöbbjüknek nincs teológiai végzettsége. Az Isten szavába vetett hit és engedelmesség által érnek meg természetes módon erre a feladatra, és így nyernek bizalmat. Így vannak kiválasztva a gyülekezet vezetői bibliai mintára.
A gyülekezetnek van egy központi vezetősége, amely három személyből áll, akik hasonló módon kerültek oda, mint a helyi gyülekezetvezetők. Évente egyszer a különböző helyi gyülekezetekből összegyűlnek a vezető testvérek a nemzetközi konferenciákhoz kapcsolódóan Brunstadban.