Közösség, házasság és család

Fontos, hogy az emberek felelősséget mutassanak, és részt vegyenek a közösségi életben képességük és tehetségük szerint. Úgy tekintünk a házasságra és a családra, mint egy egészséges közösség fő pilléreire (tartóoszlopaira).

Házasság és család

A házasság és a család életünk természetes és fontos része.
Isten adott nekünk sok jó törvényt a Bibliában, hogy elmondja, hogyan éljünk az Ő akarata szerint, mikor ezekhez a dolgokhoz érkezünk életünkben. Hisszük, hogy ha Isten parancsolatai szerint élünk, áldást kapunk életünkre.

Házastársválasztás – házasság

A házastárs megválasztása nagyon személyes és magánjellegű kérdés. A legtöbb embernek nagyon fontos, hogy olyasvalakit válasszon, akinek ugyanolyan az életszemlélete és hasonló az érdeklődési köre. Ezért a legtöbb fiatal a gyülekezetben választ házastársat. Mikor ketten egymásra találnak, eljegyzik egymást. A házastársválasztás magánügy, ám a gyülekezet örömmel részt vesz az ünneplésben. Az esküvői ceremónia eltérhet az adott ország törvényeitől függően. Néhány országban a törvény megengedi, hogy a házasságkötés a Közösség épületében történjen, más országokban viszont civil hatóságok is közreműködnek. A házasságkötés után menyegzőt szoktunk tartani a gyülekezetben. Ez egy lehetőség, hogy együtt örüljünk az ifjú párral, és lelkesítsük és erősítsük őket intelmekkel, énekekkel és buzdító szavakkal.

Jó nevelés a gyermekeknek

A gyermekek általában a házasság gyümölcsei, és úgy tekintünk rájuk, mint Isten különleges ajándékaira. Az evangélium által hiszünk egy jó jövőben, amit Istentől kapnak gyermekeink. Hisszük, hogy valóban fel tudunk ajánlani nekik valamit, és hogy Isten erőt ad a jó neveléshez.

Jó növekedési feltételek

Minden szülő jó környezetet szeretne teremteni a gyermekei számára, ahol felnőhetnek, ebben nem különbözünk. Mindent megteszünk, hogy gyermekeink és a fiatalok természetesen fejlődjenek egy biztonságos és gondoskodó környezetben. Közös érdekünk, hogy vigyázzunk a különleges ajándékokra, amit Isten gyermekek formájában bízott ránk. Ebben az (idő)igényes, de kifizetődő feladatban a hit, és Isten szava által kapott élet nagy segítség, remény és lelkesítés. A közösségbeli foglalkozások és gondoskodó emberek is részei ennek a munkának.

Biztonságos, gondoskodó környezet

Minden gyermeknek éreznie kell a biztonságot és törődést, és ennek a környezetnek a biztosítása elsősorban a szülők feladata. Mint apák és anyák láthatjuk, hogy szülői felelősségünk gyakran összetűzésbe kerül saját vágyainkkal és kívánságainkkal. Hogy odafigyeljünk gyermekeink sokszínű szükségleteire, mi szülők nem kereshetjük a magunk hasznát gyermekeink rovására. Ellenben meg kell értenünk, mit jelent áldozni magunkat és szeretni feltételek nélkül. Ennek a megértése életünkben létfontosságú forrása a szellemi erőnek.

Olvasd el:

 

Oktatás, foglalkozás, közösségi felelősség

Az emberek szabadon választhatják iskolai végzettségüket és a társadalomhoz való viszonyukat; az eredmény, hogy jó polgárok vagyunk, akik pozitívan járulnak hozzá a közösséghez.

Elkötelezettek vagyunk megőrizni a közösség jó értékeit, és mindegyikünk szabadon dolgozhat ennek érdekében, bárhogyan is dönt.

Gyermekek az iskolában

Gyermekeink általában állami iskolába járnak. Sok gyermekünk van, ezért igyekszünk építő és támogató kapcsolatot fenntartani az iskolákkal. Sok szülő részt vesz az iskolai életben különböző módon, a tanár-szülő kapcsolat aktív részesévé válva. Nagyon hasznosnak találtuk ezt gyermekeink számára.

Oktatás – egy személyes döntés

A Közösségben az embereknek ugyanolyan iskolai végzettségük van, mint általában egy világinak. Egy ember iskolai végzettsége vagy munkája nem fontos; az számít, hogy mindenki képességét és tehetségét ésszerű módon használjuk. A család és a közösségi élet fontosabb a karriernél és munkahelyi beosztásnál, mert ezek konfliktust okozhatnak a család és munka között. Mindenki saját belátása szerint húzza meg a határt.

A társadalom részesének lenni

A Biblia arra buzdít minket, hogy imádkozzunk a hatóságokért, amik az országainkat irányítják. Hatalmas hitünk van az imádság erejében; Isten válaszol imáinkra. Bár a társadalomban való részvétel rejtve van, ettől nem lesz kevésbé fontos.
Ahol lehetséges, a fiatalok részt vesznek katonai szolgálatban, és legtöbbjük azt tapasztalja, hogy a katonaságban eltöltött évek alatt érettebbé vált. Megtanulnak megállni a saját lábukon, hogy megbirkózzanak a nehéz körülményekkel.
Nem különösebben veszünk részt a politikában, azonban a társadalmi fejlesztések, nemzeti politika és a helyi közösség problémái fontosak számunkra. Legtöbben elkerülik a politikai csoportokkal való közvetlen munkát, bár ez nem gátolja meg őket abban, hogy szavazzanak egy választáson, ha akarnak.
Engedelmeskedni az ország törvényeinek és rendeleteinek számunkra természetesen fontos; ezzel az ország érdekeit képviseljük. Nagyon fontos, hogy tanítsuk gyermekeinket és fiataljainkat, hogy törvénytisztelő és felelősségteljes polgárok legyenek.