Kereszténység – nem csak a bűnök bocsánata?

Tulajdonképpen miért halt meg Jézus értünk? Csak azért, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva? Vagy többről van szó?

A megbocsátás rendkívül nagy ajándék, „mert a bűn zsoldja a halál”. (Róma 6,23.) Tulajdonképpen erre szolgáltunk rá, mert bűnösök vagyunk. Jézus, aki soha nem vétkezett, mint bűnöző halt meg a kereszten. Ő az egész világ bűnét magára vette, ezáltal bűneink megbocsáttathatnak.

Ez a történet azonban nem Jézus golgotai halálával végződik, hanem azzal, hogy a harmadik napon feltámadt. Megszületett, mint egy ember, ugyanolyan testben és természettel, mint mi. Noha mindenben megkísértetett, mint mi, soha nem vétkezett. (Zsidók 4,15.) Azáltal, hogy gyűlölte a földi gyönyört és a kívánságot a tulajdon természeti testében, halálba vitte a bűnt, és ezáltal legyőzte a halált, amely a bűn zsoldja.

Mit jelent ez számunkra?

„Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minekutána megbékéltünk vele.” Róma 5,10.

Azért jött Jézus a földre, hogy megváltson minket. Szabaddá akar tenni a bűntől és visszavezetni minket Istenhez. Bűneink bocsánata azzal kezdődik, hogy Őt mint Megváltót és Urat elfogadjuk az életünkben. Akkor fogunk Jézus áldozata – a halála – által Istennel megbékélni, noha mi bűnösök vagyunk, és rászolgáltunk a halálra.

A megváltás azzal folytatódik, hogy Jézus életét követjük. Azt az életet, amit Ő a földön mint ember élt. „Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek.” I.Péter 2,21. Ki a példakép, akit követnünk kell? Igen, Ő „aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott.” (22. vers) Ez a Jézus élete által való megváltás. Ez az az élet, amit élnünk kell, miután bocsánatot kaptunk.

Ez lehetséges?

Igen, egészen biztos, hogy lehetséges. Azáltal tudott Jézus az égi Atyjához visszatérni, hogy a bűnt és a halált legyőzte, de nem hagyott magunkra. Elküldte a Szent Szellemet mint útmutatót, segítséget és erőt mindenkinek, aki hallgat rá és aki megbánja a saját bűnét. Éjjel-nappal imádkozott értünk, hogy győzni tudjunk, ahogyan Ő is győzött. Kövessük az Ő életét, így képére átváltozunk, és egy nap meglátjuk Őt úgy, amint van. Akkor örökké együtt leszünk vele.
Igen, a kereszténység valóban több, mint a bűnbocsánat!

Szeretnél többet tudni? Ezen a honlapon többet olvashatsz arról, mit is jelent ebben az életben Jézust követni. Láthatsz és hallhatsz embereket, akik megtapasztalták Isten erejét, ami boldogságra és békességre vezet.