Kik a „Smith-testvérek”?

Amikor a média a Keresztény Testvéri Közösségről beszél, gyakran azt a nem hivatalos kifejezést használják, hogy a „Smith-testvérek” (Norvégiában: Smiths Venner), miközben a tagok általában a „Közösség” és a „testvérek” kifejezést használják egymás között. Ha ezt pontosan meg akarjuk magyarázni, vissza kell menjünk az alapító, Johan O. Smith idejéig.

„Smith-testvérek” vagy a „testvérek”

Azután hogy Johan Oscar Smith 1898-ban megtért Istenhez és 1900-ban be lett töltve Szent Szellemmel, elkezdte hirdetni Isten Igéjét a testvérei körében és azoknak, akikkel találkozott. Smith-et különösen foglalkoztatta, hogy lehetséges egy olyan keresztény életet élni, amikor győzünk minden tudatos bűn felett. Gyakran hívott meg embereket az otthonába, Hortenba beszélgetésekre, és a barátság nőtt azok között, akik összejöttek. Smith semmilyen módon nem kívánta vallálos összejövetellé tenni ezeket az alkalmakat, hanem szellemi közösséget akart hasonló indulatú emberekkel. Ebből az okból kifolyólag nem akart nevet adni a csoportnak, és nem akart hivatalos csatlakozást sem. Lassan, de biztosan növekedett a létszám, így hamarosan ismert lett a gyülekezet a szabadegyházak köreiben a kisvárosban, Hortenben. Az emberek között hamar elterjedt ez a név: „Smith-testvérek”, amíg maguk között a tagok csak „testvérek”-ként emlegették. Napjainkban is sok ember a Keresztény Testvéri Közösséget „Smith-testvérek”-ként ismeri, míg egymás között a tagok továbbra is csak „testvéreknek” és „Közösségnek” hívják.

„Keresztény Testvéri Közösség Brunstadban”

A kezdetektől körülbelül az 1950-es évekig semmilyen hivatalos neve nem volt a Közösségnek. 1956-ban vásárolták a Nedre Brunstad Gård-ot Stokkéban, Vestfoldban azért, hogy egy fix helyet építsenek a nemzeti és nemzetközi konferenciáknak. Ebből kifolyólag szükség volt regisztrációs névre a dokumentumokhoz, és így lett „Den Kristelige Menighet pa Brunstad” [Keresztény Testvéri Közösség Brunstadban]. Az elkövetkező években ez a név volt érvényben. Ennek általánosan használt variációja a „Den Kristelige Menighet” (DKM) amit a különböző helyi közösségek használtak bel- és külföldön.

„Brunstad Christian Church”

 

2011. január 1-jén a Den Kristelige Menighet megváltozott Brunstad Christian Church névre. A névváltoztatás hátterében az állt, hogy jobban össze legyen kötve a Közösség legfontosabb gyülekező helyével, Brunstaddal, és azzal a tevékenységgel, amit ott végeznek. A névváltoztatás másik oka, hogy a „Den Kristelige Menighet” megnevezést nehezen vagy nem lehetett regisztrálni több országban, ahol ez egy általános megnevezés, vagy azért, mert nem hordoz egyedülálló azonosító karaktereket.

 

A helyi gyülekezetek Norvégiában a norvégos változatot használják: Brunstad Kristelige Menighet (BKM), a helyi gyülekezethez közeli város nevével együtt.

 

Más meghatározás

 

Az évek folyamán sokféle névvel illették a Közösséget, különösen a kívülállók. Például a Grenland-környékbeliek a „schwaigere” névről lettek ismertek, az evangelista és zongorista Rudolf Schwaiger után, aki az 1930-as években gyűjtötte a szellemi és zenei érdeklődésű embereket az összejövetelekre zongajátékával és tüzes beszédével.

 

Németországban a Közösséget Die Christliche Gemeinde (DCG) néven regisztrálták, de már régóta „a norvégoknak” is hívják őket.

Hollandiában a Közösséget Christelijke Gemeente Nederland (CGN) néven regisztrálták, de leginkább a „norvég testvérekként” vagy „norvég testvériségként” ismerik őket.

 

Mi a Brunstad Christian Church?

 

Az itt olvasható cikkekből benyomást szerezhetsz arról, hogy miről szól és mit jelent a Közösség. Magad is megtapasztalhatod és érezheted a szívedben, hogy az evangélium és a tanítás, amelyet  hirdetünk, hogyan ébreszt Benned vágyat a feltámadt életre, Krisztussal való közösségre.

Isten áldjon!