A Biblia világosan megmagyarázza, hogyan kaphatjuk a Szent Szellemet
A Biblia világosan megmagyarázza, hogyan kaphatjuk a Szent Szellemet

Hogyan kaphatjuk a Szent Szellemet?

Írta: Arild Tombre | Publikált: 2011. június 7.

Keresztény Testvéri Közösség

 
  • Hisszük, hogy miután bűnbocsánatot kaptunk, az az elhívásunk, hogy - mint tanítványok - Krisztust követve legyőzzük a bűnt és szentek legyünk, ahogyan Ő is szent.
  • Azáltal, hogy a Szent Szellem segítségével megtagadjuk magunkat, a megszentelődés folyamatába lépünk be.
  • A Biblia az alapja és útmutatója a hitünknek és tanításunknak.
  • Vannak közösségeink és munkát végzünk több mint 65 országban.
  • Ez a honlap kifejezetten neked készült, ha érdekel, hogy ilyen életet élj keresztényként.

Tudj meg többet a Keresztény Testvéri Közösségről a oldalon.

Hogyan kaphatjuk a Szent Szellemet? Igen, ez egy olyan kérdés, ami a legjobban kellene, hogy érdekelje mindazokat, akik boldog életet szeretnének élni, Istennek jótetsző, tiszta és győzelmes életet.

Pál apostol a Galáciabelieket kérdezi, hogy miként kapták a Szent Szellemet: „a törvény cselekedetéből kaptátok-e a Szellemet, avagy a hit hallásából?” Gal.3,2. Jóllehet nagyon jól tudta, hogy azt kellene válaszolniuk, hogy „a hit hirdetésének hallása által” kapták a Szent Szellemet.

A Szent Szellemet azáltal kapjuk, hogy „isszuk” a hit szavait

Szellemben élni, Szellemben hinni, Szellemben imádkozni, Szellemben harcolni a természeti test ellen, és minden dologban engedelmeskedni a Szellemnek, igen, akkor birtokolod a Szellemet.

Az igét és a Szellemet nem lehet elválasztani. Ez arra emlékeztet, amit Pál ír a Róma 10-ben, mégpedig hogy Krisztus közel van hozzánk, amikor az Ige közel van hozzánk, a szívünkben és szánkban; és amikor azt írja, hogy Isten igéje erőteljesen munkálkodik mindazokban, akik hisznek.

Tovább azt írják az Apostolok: „… mindannyian egy Szellemmel itattattunk meg.” (I.Kor.12,13.) Inni! Ilyen egyszerűen fejezi ki: inni. Igen, pont ez az, amit teszünk, mikor halljuk a hit szavát. De nekünk tudatosan kell „innunk”.

Gondoljunk egy példára, amikor a hit szavának „ivása” által kapjuk a Szent Szellemet! Két fiatal ül az összejövetelen, ahol a hit igazságban hirdettetik. Az egyik ott ül, és arról gondolkodik, hogy mivel fog szórakozni az összejövetel után. A másik ott ül tágra nyílt fülekkel, mind testi füleit, mind a szívének füleit illetően. Világos, hogy az első nem issza azt a Szellemet, amely a hit beszédében van. A másik meg lesz ragadva attól, amit hall, és betöltetik a hit Szellemével, Istennek Szent Szellemével.

Hitből való engedelmesség által kapjuk a Szent Szellemet

Majdnem a legtöbben egy érzelmi mámorra gondolnak, ha gondolnak a Szent Szellemmel való betöltekezésre. De Isten azoknak adja az ő Szellemét, akik néki engednek, írja az Írás (Ap.csel. 5,32.) Tehát ez elsősorban az engedelmességtől, a hitben való engedelmességtől függ. Egy levélben Johann Oscar Smith azt írja valakinek, akinek nehézségei voltak a Szellemmel kapcsolatos dolgokat megérteni (megjegyzés: a Brunstad Keresztény Közösség alapítója): „Szellemben élni, Szellemben hinni, Szellemben imádkozni, Szellemben harcolni a természeti test ellen, és minden esetben engedelmeskedni a Szellemnek, igen, akkor birtokolod a Szellemet.” Ez világos bizonyítéka annak, hogy kaptuk a Szent Szellemet. Élni, hinni, imádkozni, harcolni és engedelmes lenni. Igyuk a Szellemet, és töltessünk be azzal, mikor a hit hirdettetik!

 

Olvass többet a Szent Szellemről!