„Járjunk is Szellemben!”

„Járjunk is Szellemben!”

Írta: Jan-Hein Staal | Publikált: 2013. május 21.

„Ha szellemben élünk, Szellemben is járjunk!” Ebben a hozzászólásban Jan-Hein Staal megvilágítja a pünkösd, a pünkösd hétvégéjének és nem kevésbé a pünkösdi szellemnek jelentőségét érdekes és különleges módon.

A pünkösd hétvégéje immár mögöttünk van. Nagyon különböző lehet, hogy ki mennyit hoz ki egy ilyen hétvégéből. Sokak számára csak néhány nap szünidő, amelyen remélik, szép idő lesz. Sok keresztény is van, akik pünkösdkor találkoznak, hogy néhány napot épüléssel töltsenek el. Talán többé-kevésbé él bennük egy vágy aziránt, hogy átéljék azt a késztetést, amit pünkösd napján az első tanítványok átéltek Jeruzsálemben.

A Szent Szellem. Ezzel kapcsolatban sokan különösen a gyógyításra és ajándékokra gondolnak, amelyet a Szent Szellem adhat. Ezt a Szent Szellem napjainkban is teheti. Azonban mennyivel fontosabb, hogy Isten Igéje világos gondolatokat képezhet bennünk a Szent Szellem – egy keresztény hétköznapjaiban végzett – munkálkodásáról a 21. században.

A Szellemben való járás tehát azt jelenti, hogy ezt az erőt arra használjuk, hogy megvessük a gonoszt, ami a természeti testünkben lakik és helyette Isten akaratát tegyük.

Ami az emberben lakik. „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek?” - írja Pál a régi Korinthusi keresztényeknek. Testem és tested tehát egy templom, ahol a Szent Szellem kíván meghatározni mindent. A Biblia megtanít minket arra, hogy benned és bennem is laknak más erők: gonoszság, keserűség, csüggedés és tisztátalanság erői. Ezek az erők nálunk erősebbek. Világos tehát, hogy mi keresztények nem csinálhatjuk azt, amit akarunk, és nem élhetünk csupán „találomra”, annak ellenére, hogy talán már volt átélésünk a Szent Szellemmel.

A Szellemben való járás által dicső gyümölcsök növekszenek bensőnkben. A Szellem gyümölcsei, ilyenek, mint: öröm, béke, szeretet és hűség.

Mindennapi, belső harc. Amikor a Szent Szellem bennünk lakozást vett azzal egy időben, hogy ezek a bűnös erők is jelen vannak, minden nap szükségszerűen egy harc és választás lesz bensőnkben. Ezek a bűnös erők ugyanazok, melyeket Pál a „természeti test kívánságainak” nevez a Galácia 5- ben: „Járjatok Szellemben, akkor nem fogjátok véghezvinni a természeti test kívánságait. Mert a test és a Szellem egymással ellenkeznek.”

A Szellem keresztülvivő ereje és a Szellem gyümölcsei. Minden őszinte nagyon jól tudja, mire vezetnek ezek a testi kívánságok. A Szent Szellem oly nagyon szeretné, hogy soha ne engedjünk ezeknek a bűnös erőknek, amik bennünk lakoznak. A Szent Szellem olyan, mint egy tanító, amely megtanít minket az igazságra, megtanít minket azt tenni, ami Istennek tetszik. Ne csak éljünk a Szellemben - folytatja Pál - hanem járjunk is Szellemben.

Szellemben járni azt jelenti, hogy a mindennapi életben használjuk azt az erőt, ami a Szent Szellemben van. A Szellemben való járás tehát azt jelenti, hogy ezt az erőt arra használjuk, hogy megvessük a gonoszt, ami a természeti testünkben lakik és helyette Isten akaratát tegyük. (Olvasd el Pál Galáciabeliekhez írt levelének 5. részét.) És a legdicsőbb ebben az, hogy a Szellemben való járás által dicső gyümölcsök növekszenek bensőnkben. A Szellem gyümölcsei, ilyenek, mint: öröm, béke, szeretet és hűség.

A Pünkösdi hét immár mögöttünk van. Bárcsak lennénk mi - te és én - olyan emberek a 21. században, akikben a Szent Szellem minden nap végezheti ezt a munkáját, melyet a Szent Szellem oly szívesen tenne is..