A szivárványszínű zászló: őszinte véleményem

A szivárványszínű zászló: őszinte véleményem

Írta: Bessie Wong | Publikált: 2016. január 1.

Az USA legfelsőbb bírósága rövid idővel ezelőtt döntött amellett, hogy az egynemű házasság jogilag engedélyezett az USA-ban. Parádék az egész világon körös-körül emelik a szivárvány zászlót, és ünneplik ezt a mérföldkőnek számító LMBT jogváltozást.

Sok magánszemély – mind homo, illetve heteroszexuálisak – nyilvánították ki egyetértésüket a szociális médiában. Azon gondolkodom, hogy keresztényként hogyan reagáljak erre. Isten Igéjében kell keresnem a választ. Be kell látnom, ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek kívánnám.

Pál a rómaiakhoz írt levelében egyértelműen elítél homoszexuális tetteket. (Róma 1,26-28) De például hogyan viszonyuljak egy homoszexuális személyhez, aki a társadalomban szexuális irányultsága miatt személyiségében és önérzetében sérelmet szenvedett? Ez nem egyszerű kérdés. Tudatosítom magamban, hogy megértő legyek, és megaláz annak tudata, milyen keveset tudok arról, milyen lehet homoszexuálisnak lenni.

Nem kellene inkább megértőnek lennem, ahelyett, hogy elítélő volnék?

Hogyha valakik saját nemük iránti vonzással születtek, hogyan ítélhetném el őket, amikor én „véletlenszerűen” heterónak születtem? Amikor ilyen emberek diszkriminációt, tisztelethiányt, sőt, üldözést élnek át, nem kellene akkor inkább megértőnek lennem, ahelyett, hogy elítélő volnék? Kezdek arra a belátásra jutni, hogy ebbe a világba homoszexuálisként, vagy leszbikusként születni és felnőni minden bizonnyal bonyolultabb, mint amennyire én azt képes lennék elképzelni.

Isten Igéje az alapom

Amikor átolvasom a homoszexualitásról szóló igeverseket, nem találok egyetlen íráshelyet sem, amelyik elítélné azt, hogy valaki másmilyen szexuális vonzódással születik. És egyáltalán nem kívánom, hogy bárkit is diszkrimináljanak, gúnyoljanak, gyűlöljenek, vagy ne kapjon ezen az alapon tiszteletet. Azonban a Biblia világosan kimondja, hogy a homoszexuális tett bűn.

Nem tudok egyetérteni olyan tettekkel, amikre Isten bűnként tekint.

Hiszek Isten Szavában, ez az alapja életemnek. Isten azt is világossá teszi, mind az Ó- mind az Újszövetségben, hogy a házasság férfi és asszony közötti kapcsolatként volt elgondolva. (1. Móz. 1,27-28.)

Akármennyire is szeretek mindenkit, és együttérzek harcaikkal, személyesen nem támogathatom a homoszexuális házasságot, sem a szexuális kapcsolatok bármilyen formáját. Ez nem a szeretetben, empátiában, vagy más emberek iránti tiszteletben való hiányosságomból fakad. Nem tudok egyetérteni olyan tettekkel, amelyekre Isten bűnként tekint.

Isten ígérete

Őszintén be kell vallanom, nincs magyarázatom arra, miért kell egyes embereknek szenvedniük homoszexuális mivoltuk miatt. Ahogyan arra a hihetetlen mértékű másfajta szenvedésre sincs magyarázatom, amit sok embernek meg kell élnie. Azonban abban biztos vagyok, hogy Isten ígéretet tett mindenkinek kortól, nemtől, szexuális vonzódástól és bármi mástól függetlenül. Megígérte, hogy megszabadít minket a bűn általi romlástól és isteni természetben részesít minket. (2. Péter 1,4)

Istennek jó és tökéletes terve volt mindannyiunkkal, amikor teremtett minket. „Mert tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.” Jeremiás 29,11.

Isten ígéretet tett mindenkinek kortól, nemtől, szexuális vonzódástól és bármi mástól függetlenül.

Senki sem kerülheti el a próbákat ebben az életben, és mindenkinek különböző próbái vannak. De Isten ezekkel a szavakkal vígasztal minket: „Amiben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által megpróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztusnak megjelenésekor.” 1 Péter. 1,6-7. Még ha olyan helyzetekbe is kerülhetünk, amiket mások lehetetlennek mondanak, azonban szilárdan megállunk, anélkül, hogy engednénk az emberek nyomásának, úgy hitünk meg lesz jutalmazva.

Akik ennek az életnek az örök értékét látják, igyekezni fognak, hogy bármi áron el is érjék. Nem támogathatom azokat tetteikben, akik azt választották, hogy más irányt vegyenek életükkel, azonban nem is ítélhetem őket. (Máté 7,1) Mindig ellene fogok állni mindannak, amit Isten rossznak mondott a kötelességtudat és az iránta- és az általa teremtett emberek iránt érzett szeretet miatt.