Mahatma Gandhi találkozása a „kereszténységgel”

Mahatma Gandhi találkozása a „kereszténységgel”

Írta: Øyvind Johnsen | Publikált: 2011. február 25.

Mahatma Gandhi igazság utáni kutatása közben több keresztény emberrel találkozott. De vajon az igazi kereszténységbe nyert betekintést általuk?

Mahatma Gandhiról sokat olvashatunk a történelemkönyvekben. Úgy tanuljuk, hogy ő az, aki szembeszállt a gyarmatosító angol hatalommal, és az indiai szabadságharc élére állt, amely végül elnyerte az ország önállóságát. Ami kevésbé közismert, hogy ez a férfi egész életén keresztül az igazságot kutatta. Írásaiban többször megemlít három erényt, amelyet folyamatosan vizsgált: az igazságot, a szeretetet és a tisztaságot (Satya, Ahimsa és Bramacharya).

Gandhi hindu tanítást kapott, és ezt hirdette egész életében. Több évig jogot tanult Angliában, majd később ügyvédként dolgozott Dél-Afrikában. Ezekben az országokban, főleg Dél-Afrikában több keresztény hitvallású emberrel találkozott. Igazság iránti olthatatlan vágyában egészen őszintén és ítélet nélkül hallgatta őket. Több, a keresztény hitről szóló könyvet is elolvasott.

Önéletrajzában a következőket írta:
„Egy alkalommal együtt voltam néhány keresztény barátommal, amikor egyikük olyat mondott, ami nagyon megütötte a füleimet.

Ezek a beszédek egyáltalán nem tudtak meggyőzni

»Ön nem látja vallásunk szépségét. Szavaiból azt veszem ki, hogy ön a rossz cselekedetein rágódik. Bánkódik miattuk, és próbálja őket valahogy elkerülni. De mégis hogy gondolja, hogy meg tudja szüntetni ezt a körforgást? Hiszen bűnt tesz, aztán megbánja, majd megint bűnt tesz. Így soha nincs békéje. Maga is elismeri, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. A mi hitünk viszont hatalmas és tökéletes. Teljesen felesleges próbálni saját erőből megjavítani magunkat, vagy elvenni méltó büntetésünket. Hiszen hogyan hordozhatnánk bűneink terhét? Nem lehet mást tenni, mint Jézusra hagyni azok viselését. Egyedül Ő volt bűntelen, ráadásul Ő Isten fia. Megígérte, hogy aki hisz Benne, örök életet kap. Itt mutatkozik meg Isten végtelen jósága. Többé nem kötnek meg minket a bűneink, mert hisszük, hogy Jézus már megbűnhődött értünk. Emberként a bűnre vagyunk ítélve. Lehetetlen bűn nélkül élni ezen a világon. Ezért kellett Jézusnak szenvednie és magára vennie az emberek vétkeit. Csak az nyeri el az örök életet, aki hiszi, hogy Ő megszabadított minket. Milyen feldúlt élete lehet önnek, és micsoda ígéretünk van nekünk!«

Ezek a szavak egyáltalán nem hatottak rám. Csak annyit válaszoltam: »Ha valóban ez a kereszténység, hát én nem kérek belőle. Én nem a bűneim következményeitől akarok elmenekülni, hanem szabad akarok lenni magától a bűntől, pontosabban a bűnös gondolkozástól. És addig nem nyugszom, amíg ezt el nem érem.«”


Gandhi mást is írt erről az emberről:
„Bebizonyította, hogy aszerint él, amit mondott. Nyíltan vétkezett, és ez a legkevésbé sem zavarta.” (forrás: An Autobiography or The Story of my Experiments with Truth", de M. K. Gandhi, 1927-29)

Amit Gandhi fiatalon hallott „keresztény barátaitól”, nem igazi kereszténység volt.

Gandhi soha nem tért át a keresztény hitre. Mint Szókratész, ő is inkább a „belső hangra” hallgatott. Politikai karriert futott be, és vallásként az emberek szolgálatát jelölte meg.

Amit Gandhi fiatalon hallott „keresztény barátaitól”, nem igazi kereszténység volt. Nem, egyáltalán nem az evangélium volt! Pál így ír az igazi kereszténységről: „Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban.” Róma 6,11-12.

Az van írva Jézusról, hogy „megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt”, példát mutatva nekünk, embereknek, hogy teljességgel lehetséges győzni a bűn felett. Pál arra bátorít minket, hogy járuljunk bizalommal Hozzá irgalomért és kegyelemért, hogy eljussunk ugyanarra a győzelemre (Zsidók 4,15-16).

Szeretne olyan emberekkel találkozni, akik tanúsíthatják, hogy a keresztény hit megszabadította őket a bűn hatalmától, sőt magától a bűnös gondolattól is? Akkor látogasson el honlapunkra (www.brunstad.org), ahol többet megtudhat az igazi kereszténységről és a bűn feletti győzelemről, és a kapcsolatot is felveheti velünk!