• Geloof je in overwinning?
  Het gesprek

  Geloof je in overwinning?

  Wat is dat eigenlijk: overwinning over zonde en hoe kan ik de zonde overwinnen in mijn eigen leven?

 • Onze voorloper
  Het leven van Jezus Christus

  Onze voorloper

  Heb je er wel eens over nagedacht dat Jezus, onze verlosser, ook onze voorloper is? Durven we te geloven dat we Hem kunnen volgen?

 • Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen
  Inzicht

  Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen

  Wat is er een wereld van verschil waar men aan denkt als Pasen weer dichterbij komt. Van Paasvakantie met zon en sneeuw en ski’s tot Paaseieren. Van Paasdiner tot ….. ja hopelijk staan jij en ik ook stil bij de werkelijke betekenis van Pasen.

 • Het sterven van Jezus – meer dan Golgotha?
  Het leven van Jezus Christus
 • Thuis – een veilige haven?
  Mijn geloof

  Thuis – een veilige haven?

  Wachtend op de thuiskomst van de kinderen uit school zit een moeder na te denken over haar functioneren als moeder en over haar invloed op de atmosfeer in huis.

Spreuk van de dag

Het is bedrog om te denken dat je de heerlijkheid in het evangelie zo groot kunt maken voor anderen dat het enthousiasme de persoonlijke, dagelijkse strijd wegneemt.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.