• Natuurwetten en levenswetten
  Inzicht

  Natuurwetten en levenswetten

  De natuurwetten en de levenswetten zijn twee reeksen van wetten die de verschillende delen van de wereld regeren: de tastbare en ontastbare. Beide reeksen van wetten zijn even waar en even onbreekbaar.

 • Wees niet bezorgd – God is dichtbij!
  Portret

  Wees niet bezorgd – God is dichtbij!

  Als jonge christelijke moeder worstelde Julie met bezorgdheid – totdat ze een bemoedigend woord vond dat haar de kracht gaf om de dag door te komen.

 • “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren”
  Commentaar
 • Waardoor bedroef ik de Heilige Geest?
  De Heilige Geest

  Waardoor bedroef ik de Heilige Geest?

  Als ik besef dat ik zonder de Heilige Geest geen overwinningsleven over de zonde kan hebben, is het heel belangrijk voor mij hoe ik reageer als de Heilige Geest tot mij spreekt. Allereerst moet ik naar zijn stem luisteren.

 • Geloof je in overwinning?
  Het gesprek

  Geloof je in overwinning?

  Wat is dat eigenlijk: overwinning over zonde en hoe kan ik de zonde overwinnen in mijn eigen leven?

Spreuk van de dag

Wat je door dwang voor elkaar krijgt, is niet levensvatbaar. Maar het verlangen naar overwinning dat door goedheid wordt gewekt, blijft bestaan.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.