• Wat is verlossing?
  Verlossing

  Wat is verlossing?

  Als wij wedergeboren zijn, is het eeuwige leven in ons geboren en begint onze dagelijkse verlossing. Het begin daarvan is als een mosterdzaadje, maar het is niet de bedoeling dat het een klein zaadje blijft.

 • Heb jij de geboden lief?
  Inzicht

  Heb jij de geboden lief?

  Hoe is de instelling van ons hart tegenover de geboden van Jezus? Vinden we ze belangrijk en heerlijk? Houden wij die en leren wij anderen ze te houden?

 • Een goede dag
  Mijn geloof

  Een goede dag

  Voor Sarah is het een goede dag als ze bewust de voetstappen van Jezus volgt en luistert naar Zijn aanwijzingen.

 • Heb ik vandaag God gezien?
  Mijn geloof

  Heb ik vandaag God gezien?

  Als ik geloof in Gods eeuwigheidsplan voor mijn verlossing, kan ik God beginnen te zien in mijn dagelijkse situaties, in plaats van denken dat alles “tegen mij” is.

 • Hoe bekeer ik mij?
  Inzicht

  Hoe bekeer ik mij?

  Passen de gedachten die je laat rondgaan in je hoofd wel bij de goede christen waarvan iedereen denkt dat je dat bent? Moet je je misschien bekeren en binnenin orde op zaken stellen?

Spreuk van de dag

Pas als je vrij wilt zijn, merk je hoe vast je zit. Maar kom je in verbinding met Gods kracht, dan kan die je vrijmaken van waar je aan vast zit.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.