• Bewonderaar of navolger?
  Discipelschap

  Bewonderaar of navolger?

  Jezus zocht geen bewonderaars. Elke keer opnieuw nodigt Hij uit om zijn discipel te worden: zijn leerling en volgeling.

 • Een hemelse blik
  Portret

  Een hemelse blik

  Sinds zijn tienerjaren heeft Jerry Graham geleidelijk zijn gezichtsvermogen verloren. Hij heeft een ongeneeslijke oogafwijking die genetisch bepaald is. Door alles heen heeft hij een hemelse blik gekregen.

 • Niemand hoeft te zondigen!
  Overwinning op de zonde

  Niemand hoeft te zondigen!

  Ook al heb ik zonde, dan is het nog niet de bedoeling dat ik in zonde zal vallen. De verzoeking is een proef van mijn geloof. Dit is een heel spannend leven.

 • Wie is Jezus?
  Mijn geloof

  Wie is Jezus?

  ‘Ik weet dat ik het kan, omdat Hij het vóór mij gedaan heeft,’ zegt Derek Heaven. Hij is een van de jonge mensen die er zeker van zijn dat ze de zonde kunnen overwinnen, net zoals Jezus dat heeft gedaan.

 • Hulp van de troon der genade
  Overwinning op de zonde

  Hulp van de troon der genade

  Natuurlijk hebben wij genade nodig om vergeving te krijgen wanneer we zondigen, maar stel je voor om genade te kunnen krijgen op het moment van de verzoeking, zodat wij niet zondigen! Is dat echt mogelijk?    

Spreuk van de dag

Als je de roddelzucht achter slot en grendel zet, zul je er niet van barsten.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.