• Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen
  Inzicht

  Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen

  Wat is er een wereld van verschil waar men aan denkt als Pasen weer dichterbij komt. Van Paasvakantie met zon en sneeuw en ski’s tot Paaseieren en Paasdiner. Hopelijk staan jij en ik ook stil bij de werkelijke betekenis van Pasen.

 • Het sterven van Jezus – meer dan Golgotha?
  Het leven van Jezus Christus
 • Perfect time to start
  Filmclips

  Perfect time to start

  "Have you had enough? You’ve had all that you can take. There is great hope for you – don’t wait anymore, Just believe and you’ll find, what your heart’s been longing for." Bekijk de muziekvideo en luister naar de hoopvolle tekst!

 • Mijn allerbeste vriend!
  Mijn geloof

  Mijn allerbeste vriend!

  Ieder mens heeft goede vrienden nodig, en velen zullen beweren dat het hebben van vrienden essentieel is voor een goed leven.

 • Een leven voor Gods aangezicht
  Het gesprek

  Een leven voor Gods aangezicht

  Jesse heeft een lied geschreven over een leven voor Gods aangezicht. Hij vertelt ons uit eigen ervaring dat een leven voor Gods aangezicht rust geeft in je gedachten.

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.