• Werp al uw zorgen op God
  Christen zijn

  Werp al uw zorgen op God

  Bezorgdheid is puur ongeloof. Het is God klein maken en zichzelf groot. Eigenlijk maak je God tot een leugenaar.

 • Wat wil dat zeggen: Door de Geest wandelen?
  De Heilige Geest

  Wat wil dat zeggen: Door de Geest wandelen?

  We kunnen ons makkelijk verontschuldigen met te zeggen: ‘Wij zijn ook maar mensen’, maar in de Bijbel staat dat wij, als wij ‘door de Geest wandelen’, niet de begeerte van het vlees volbrengen. Wat wil dat eigenlijk zeggen?

 • Volmaakt zijn
  Mijn geloof

  Volmaakt zijn

  Jezus zei: “Je zult volmaakt zijn, zoals ook mijn Vader volmaakt is.” Bedoelde Hij het echt zo? Sarah geeft een aangrijpend getuigenis in deze korte film.

 • Natuurwetten en levenswetten
  Inzicht

  Natuurwetten en levenswetten

  De natuurwetten en de levenswetten zijn twee reeksen van wetten die de verschillende delen van de wereld regeren: de tastbare en ontastbare. Beide reeksen van wetten zijn even waar en even onbreekbaar.

 • Wees niet bezorgd – God is dichtbij!
  Portret

  Wees niet bezorgd – God is dichtbij!

  Als jonge christelijke moeder worstelde Julie met bezorgdheid – totdat ze een bemoedigend woord vond dat haar de kracht gaf om de dag door te komen.

Spreuk van de dag

Heb je je hele hart aan Jezus gegeven, zodat je met heel je hart tegen Hem kunt zeggen: ‘Al het mijne is het Uwe,’ dan zegt Hij datzelfde ook tegen jou, en je zult alle dingen met Hem erven.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.