• Hoe bekeer ik mij?
  Inzicht

  Hoe bekeer ik mij?

  Passen de gedachten die je laat rondgaan in je hoofd wel bij de goede christen waarvan iedereen denkt dat je dat bent? Moet je je misschien bekeren en binnenin orde op zaken stellen?

 • Wat wil dat zeggen: Door de Geest wandelen?
  De Heilige Geest

  Wat wil dat zeggen: Door de Geest wandelen?

  We kunnen ons makkelijk verontschuldigen met te zeggen: ‘Wij zijn ook maar mensen’, maar in de Bijbel staat dat wij, als wij ‘door de Geest wandelen’, niet de begeerte van het vlees volbrengen. Wat wil dat eigenlijk zeggen?

 • Moeten christenen tolerant zijn?
  Commentaar

  Moeten christenen tolerant zijn?

  Veel dingen die de Bijbel ‘zonde’ noemt, worden in de moderne maatschappij algemeen geaccepteerd. Hoe tolerant moeten we als christenen zijn ten opzichte van deze dingen?

 • Samuël, een leven met God
  Kinderen

  Samuël, een leven met God

  “Here, spreek, uw knecht hoort!” Vanaf zijn kinderjaren leerde de jonge Samuël naar Gods stem te luisteren en zijn wil te doen. Zo kreeg hij een sterke verbinding met God en daarom was hij later ook in staat om als profeet raad te geven aan het volk Israël.

 • Heb je gedacht aan de gevolgen?
  Inzicht

  Heb je gedacht aan de gevolgen?

  We leven in een tijd waarin duistere krachten zo sterk zijn dat iemand zijn leven binnen een korte tijd kan vernietigen. Door even toe te geven aan drugs, pornografie of ijdelheid kun je in verreikende nare gevolgen komen.

Spreuk van de dag

Hoe eenvoudiger je spreekt, des te krachtiger werkt het.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.