• Een nieuwe natuur
  Commentaar

  Een nieuwe natuur

  Niemand van ons is geschapen om te zondigen. Oorspronkelijk kenden wij het verschil tussen goed en kwaad niet eens (Genesis 3:5). Dus hoe is de zonde eigenlijk ontstaan?

 • Harten zonder bedrog en huichelarij
  Inzicht

  Harten zonder bedrog en huichelarij

  Het is werkelijk mogelijk om door het geloof in Christus, je hart rein te bewaren, zonder bedrog en huichelarij, zelfs in de tegenwoordige verschrikkelijke tijd, waarin men een schijn van godsvrucht heeft, maar de kracht daarvan verloochent.

 • Wat doet het Onze Vader met jou?
  Inzicht
 • Geen moeilijkheden!
  Inzicht

  Geen moeilijkheden!

  Velen denken dat de ‘beproevingen en verdrukkingen’ waarover in de Bijbel geschreven staat, hetzelfde zijn als ‘moeilijkheden’. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen!

 • Wees niet bezorgd – God is dichtbij!
  Portret

  Wees niet bezorgd – God is dichtbij!

  Als jonge christelijke moeder worstelde Julie met bezorgdheid – totdat ze een bemoedigend woord vond dat haar de kracht gaf om de dag door te komen.

Spreuk van de dag

Wie achter iemands rug om praat, voelt zich niet veilig meer op straat.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.