• Bewonderaar of navolger?
  Discipelschap

  Bewonderaar of navolger?

  Jezus zocht geen bewonderaars. Elke keer opnieuw nodigt Hij uit om zijn discipel te worden: zijn leerling en volgeling.

 • Bezorgdheid – iets onvermijdelijks in het leven?
  Mijn geloof
 • Voor wie ben ik een christen?
  Mijn geloof

  Voor wie ben ik een christen?

  Heb je ook gemerkt hoe makkelijk je leven als christen wordt beïnvloed, opgeschroefd of verslapt afhankelijk van met wie je omgaat?

 • Wat is een verzoeking?
  Het gesprek

  Wat is een verzoeking?

  In de bijbel staat geschreven over volharden in verzoeking (Jac. 1:12) Maar wat is eigenlijk een verzoeking? Hoe kan ik overwinnen in een verzoeking, en wat krijg ik als ik overwin? In deze video stellen we vragen aan personen die hebben ervaren dat het mogelijk is om een leven te leven met overwinning over bewuste zonde.

 • Ik kreeg spijt van daten
  Mijn geloof

  Ik kreeg spijt van daten

  Met Gods hulp kunnen we onszelf rein bewaren, zoals Christus rein is! Ik wilde dat ik dit geweten had toen ik een tiener was.

Spreuk van de dag

Jezus was een geschenk en een offer, hij wilde niets voor zichzelf houden, ook niet het Gode gelijk zijn.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.