• Wat wil dat zeggen: Door de Geest wandelen?
  De Heilige Geest

  Wat wil dat zeggen: Door de Geest wandelen?

  We kunnen ons makkelijk verontschuldigen met te zeggen: ‘Wij zijn ook maar mensen’, maar in de Bijbel staat dat wij, als wij ‘door de Geest wandelen’, niet de begeerte van het vlees volbrengen. Wat wil dat eigenlijk zeggen?

 • Eenzaamheid overwinnen
  Mijn geloof
 • Elisa: Het onzichtbare leger
  Inzicht
 • Volmaakt zijn
  Mijn geloof

  Volmaakt zijn

  Jezus zei: “Je zult volmaakt zijn, zoals ook mijn Vader volmaakt is.” Bedoelde Hij het echt zo? Sarah geeft een aangrijpend getuigenis in deze korte film.

 • Om in de bres te staan
  Commentaar

  Om in de bres te staan

  Op het nieuws zien we moedige mensen die alles op het spel zetten om te vechten voor hun rechten en vrijheid. Maar hoe vecht ik in de geestelijke strijd tegen kwaad en bedrog?

Spreuk van de dag

Wat je door dwang voor elkaar krijgt, is niet levensvatbaar. Maar het verlangen naar overwinning dat door goedheid wordt gewekt, blijft bestaan.

Meer spreuken

Leven als discipel van Jezus: geloof in persoonlijke verlossing en eenheid met andere christenen

Welkom op deze website! Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een christelijke geloofsgemeenschap die staat voor een leven in heiligmaking en discipelschap. Internationaal heet deze geloofsgemeenschap: Brunstad Christian Church. In Nederland ook wel bekend als Noorse broeders. Voor algemene informatie over onze geloofsgemeenschap verwijzen wij u naar www.cgninfo.nl.

Discipelschap

Wij geloven in de Bijbel als "Gods woord" en als fundament voor leer en leven. Wij verkondigen het evangelie van Jezus en geloven dat wij kunnen leven zoals Hij geleefd heeft, in heiligmaking en overwinning op de zonde. Nadat onze zonden zijn vergeven, zijn wij geroepen om te leven als discipel van Jezus. Dat betekent een leven dat aan Jezus is toegewijd in de praktijk van elke dag, waardoor wij heilig en rein worden zoals Hij. De heilige Geest en Gods woord leren ons wie Jezus is en geven ons de kracht om Hem na te volgen. Dit discipelleven is per definitie een vrijwillige zaak, een keuze van de eigen vrije wil, iets persoonlijks tussen de discipel en zijn Meester. Dit discipelleven maakt ons gelukkig in onze omstandigheden en geeft ons hoop op eeuwig leven.

Christelijke gemeente

Een persoonlijk leven als discipel maakt je één met Jezus en van daaruit ook één met de andere discipelen van Jezus. Net zoals de leden van een lichaam (Rom. 12, 1 Kor. 12, Ef. 5) die elkaar ondersteunen in hetzelfde werk dat door het hoofd wordt aangestuurd. De vreugde van persoonlijk christendom wordt enorm versterkt door de hulp en bemoediging die wij ervaren omdat wij samen zijn en één worden met elkaar. Juist in de omgang met elkaar en door samen te bouwen aan de gemeente die Jezus zich door zijn bloed heeft verworven, leren wij om ons ook te geven voor elkaar. Zoals Jezus in liefde en nederigheid zich heeft ingezet voor zijn discipelen.

Wij hopen dat de inhoud van deze website jou inspireert en helpt om je weg te vinden als christen, zoals het ook ons heeft geïnspireerd en geholpen. Wil je meer weten over een leven in discipelschap en heiligmaking? Dan nodigen we je uit om contact met ons op te nemen via onze contactpagina.