Toen Tombre 80 jaar oud werd, werd dat gevierd met een groot feest tijdens de jaarlijkse Paasconferentie op het Brunstad Conferentie Centrum,
Toen Tombre 80 jaar oud werd, werd dat gevierd met een groot feest tijdens de jaarlijkse Paasconferentie op het Brunstad Conferentie Centrum,

Arild Tombre – Overtuigend en eenvoudig.

Geschreven door: Trond Eivind Johnsen | Gepubliceerd: maandag 6 augustus 2012

De 80 jaar oude Arild Tombre wordt gewoonlijk gekenmerkt door zijn milde, rustige wezen en warme glimlach. Maar achter de microfoon is hij bekend door zijn duidelijke en eenvoudige boodschap, dat wij een eind kunnen maken aan al het slechte in onze menselijke natuur. En hij heeft naar zijn overtuiging geleefd.

Hier kun je zelf luisteren naar een stukje van Arild Tombre’s eenvoudige en overtuigende verkondiging

Als kind kwam Tombre in contact met hele bijzondere mensen. Hij beschrijft deze mensen als “godsvruchtige mensen”, en kijkt hierop terug als een oorzaak van hoe de rest van zijn leven gevormd is. Hij praat het meest over zijn lerares op de kindersamenkomst. Een ongetrouwde dame uit Drøbak die de kinderen leerde om in God te geloven.

Op basis van zijn ontmoeting met deze mensen, werd Tombre als jeugdige ervan gegrepen om geheel voor God te leven, en zo heeft hij alle jaren tot op vandaag geleefd. Dit heeft hem tot een actieve zendeling voor Brunstad Christian Church gemaakt, en hij heeft naar landen in alle werelddelen gereisd. In 1963 verhuisde hij met zijn gezin naar Frankrijk en kreeg daar later de verantwoording voor de gemeenten. Toen Tombre 80 jaar oud werd, werd dat gevierd met een groot feest tijdens de jaarlijkse Paasconferentie op het Brunstad Conferentie Centrum, waar meer dan 4000 vrienden aanwezig waren.

Wakker en waakzaam

Kare J. Smith sprak op het 80-jarig feest voor Arild Tombre, en vertelde dat Tombre een geweldige genade van God heeft gekregen “en die is niet tevergeefs geweest“ legde hij uit. “Hij had een verlangen naar God in zijn hart, en heeft een opmerkzame geest gehad van zijn kinder – en jeugdtijd af.”

Smith las verder uit 1. Petrus 1:13: “Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.” Dit heeft, boven vele andere dingen, Tombre gekenmerkt – een man die altijd nuchter en waakzaam was, met een gezindheid om Christus te dienen.

Een goede vader en echtgenoot.

Tombre is getrouwd met Mirjam Boldvik uit Trondheim en samen kregen zij 12 kinderen. De kinderen vertelden over een gezonde, natuurlijke en levendige kindertijd waar vader en moeder elkaar dagelijks liefde betoonden. Bij een gelegenheid vertelde Tombre aan zijn zoon dat “een groot deel van de opvoeding eigenlijk hierin bestaat, dat vader en moeder van elkaar houden, en dat laten merken!”

“Hij is erg goed en voorzichtig. Ik ben altijd, en nog steeds, dol op hem geweest. We hebben het heel goed” zegt Mirjam.

Arlid Tombre heeft diverse artikelen over het gezinsleven geschreven op www.brunstad.org. Lees:De verwachtingen van een kind og Het huwelijk in ere houden

Een expert om het eenvoudig en warm te zeggen.

Ondanks zijn vele tientallen jaren in dienst van de verkondiging van het evangelie, spreekt Tombre nog steeds verrassend eenvoudig. Zowel kinderen, jeugd en volwassenen kunnen zijn duidelijke boodschap begrijpen, die duidelijk aan de enkeling vertelt wat hij moet doen wanneer hij de samenkomst verlaat. Om dat te bereiken verbindt hij Gods woord aan alledaagse gebeurtenissen, hij verklaart uitdrukkingen, legt nadruk op de woorden en prent ze in. Keer op keer.

In één van de liederen in het liederenboek Amandelbloesem  staat: “Zeg het zo warm en eenvoudig als ’t maar kan”.  Hier heeft Arild Tombre wat over geschreven in een artikel in:Skjulte Skatter i 1981: “Warmte en eenvoud passen goed bij elkaar. Het ingewikkelde en moeilijke jagen toewijding en een warm hart de deur uit”..

Gered door de redder

Wie komt de meeste eer toe? Hij die redt, of hij die gered wordt?

Tijdens het feest van Tombre was het niet moeilijk om de rijen gevuld te krijgen met mensen die graag hun dankbaarheid wilden uiten voor zijn oprechte zorgzaamheid voor de enkeling. Er waren vele nationaliteiten, uit Amerika, Afrika, Azië en bijna alle landen uit Europa kwamen mensen die het zo ervaren hadden dat Tombre speciaal voor hen een plaats in zijn hart had.

Tombre zelf was dankbaar voor alle goede woorden die hij kreeg, maar een groot deel van zijn dankbetuiging gebruikte hij om over Jezus te spreken – de redder die hem had gered van de dood en hem in Zijn dienst heeft gesteld. “Wie komt de meeste eer toe? Wie redt of degene die wordt gered?” vroeg Tombre aan de zaal, en maakte het heel duidelijk dat alles tot eer van Jezus was.

Tegelijkertijd gebruikte hij de gelegenheid om goede en zegenrijke vermaningen te geven en gelukwensen aan de vrienden die ver hadden gereisd om op zijn feest te komen. Zijn brandend hart voor onder andere India en Kameroen was duidelijk merkbaar toen hij de vrienden bemoedigde om door te gaan met het bouwen van levensvatbare gemeenten daar waar zij zijn.

Luister naar Marc Auchet uit Frankrijk die vertelt welke indruk hij van Arild Tombre kreeg toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten.

Broeder X

Iets van Tombre’s eenvoudige manier om het evangelie te verkondigen kunnen we zien in een uittreksel van een kort verhaal dat hij schreef in 1959. De geschiedenis van broeder X:

Broeder X kreeg harde woorden te horen van de een. Een ander roddelde over hem. Een derde bekommerde zich niet om hem. Een vierde behandelde hem slecht en onrechtvaardig. Door de vijfde werd hij bespot en belachelijk gemaakt. Van zijn chef kreeg hij altijd het “eenvoudigste” werk te doen. Op een dag verloor hij zijn baan. Later werd hij ziek. En dit werkte allemaal op broeder X als een beproeving. En dat is zeker geen schande, zo lang hij de beproeving doorstaat.

Maar waarom werkt het een en ander als een beproeving voor hem? Omdat broeder X een slechte natuur heeft, d.w.z. omdat er in zijn vlees geen goed woont.

Het is dus het slechte, wat in de natuur van broeder X woont, wat de oorzaak is van de beproeving. De uiterlijke omstandigheden, gebeurtenissen en situaties waren alleen maar de aanleiding voor de beproeving en gaven broeder X uitstekende gelegenheden om achter de oorzaak te komen, namelijk de slechtheid in hem zelf. En nu is de vraag of broeder X ootmoedig is en waarheidslievend genoeg om dat altijd te erkennen en de gelegenheid te gebruiken tot verlossing.

De schepping wacht met verlangen op de kinderen Gods.

 
Video’s van Arild Tombre

“Elke dag, elke week, elke maand is er een wereld die in nood is, en weent” , zegt Tombre bedachtzaam. “In de Romeinenbrief staat dat de hele schepping zucht, verlangt en wacht op het openbaar worden van de zonen Gods en de heerlijke vrijheid van God’s kinderen. Dat is iets geweldigs om aan te denken wanneer we spreken over zulke dingen als oorlog, honger en nood, waar de wereld vol van is – niet alleen materieel maar ook geestelijk. Dit zijn enkele woorden die ons allemaal ‘fighting spirit’ moeten geven”.

Het is duidelijke dat deze tachtigjarige er niet aan denkt het bij de eerste keer op te geven.