Een vrouw met macht in haar gebeden

Een vrouw met macht in haar gebeden

Geschreven door: Judith Grimes | Plaats: Oslo, Noorwegen | Gepubliceerd: maandag 9 april 2012

Die verantwoordelijkheid, die zij op zich nam door haar gebeden, heeft de gemeente gedragen. Om die reden zal zij altijd een van de solide steunpilaren van de gemeente zijn.

Internationale ouderconferentie op Brunstad, 2005

“Haar liefde was als zo’n warme voorjaarswind die je over je wang aaide en het goed en gezellig voor je maakte”

Ze doet haar handen voor haar gezicht en lacht zo hartelijk dat haar hele lichaam schudt, terwijl haar zoon Kåre vertelt over zijn jeugd, in een paneldebat op Brunstad tijdens de ouderconferentie. Kåre vertelt hoe zij in zijn kinderjaren, zelfs in barre tijden, op heel creatieve manier altijd plek wist te creëren voor alle gasten die hen bezochten.
“Helpen en troosten,” herinnert de sprankelende 88-jarige zich hardop, nog steeds lachend.

Ze is zo natuurlijk en hartelijk, zoals ze daar zit. Haar hele wezen straalt een goddelijke goedheid uit, die ook meekomt met de wijsheid die ze deelt met de duizenden aanwezige ouders uit de hele wereld.
“De macht van het voorbeeld is het belangrijkste! Daarbij is het duidelijk dat als iemand om advies vraagt, dan moet je zo goed begeleiden als je kunt, maar dan is het heel belangrijk om godvruchtig te zijn, zodat je niet maar iets zegt om iets te zeggen.”

En op haar eerlijke en pretentieloze manier voegt ze eraan toe:
“Ik voel me nou niet direct zo geschikt om leraar te zijn, maar ik moet maar eens beginnen te oefenen, nu ik bijna 90 ben!”
En daar is hij weer, die hartelijke, aanstekelijke lach, en de hele zaal lacht met haar mee. Het is onmogelijk om niet van haar te houden!

Wie was deze bijzondere vrouw, die zoveel heeft betekend voor duizenden mensen over de hele aarde?

Døviken in Nedre Eiker 1917

Esther Døviken werd geboren in 1917 op een boerderij in Nedre Eiker, Noorwegen. Niemand in het gezin was persoonlijk christen, maar dit zou veranderen toen Esthers zus Eli plotseling ernstig ziek werd, slechts 10 jaar oud. Ze wilde dat haar zondagschoolleraar zou komen om met haar te zingen en te bidden. Haar laatste woorden aan haar familieleden waren: “Jullie moeten mij weer ontmoeten bij Jezus!” Het overlijden van Eli werd een keerpunt voor het hele gezin.

Toen Aksel J. Smith in 1931 naar Hokksund kwam om een jeugdsamenkomst te houden, besloten Esther en twee van haar zussen daar naar toe te gaan. Met als resultaat dat alle drie zich die avond tot God bekeerden. Esther was toen 14 jaar oud.

Deze bekering hielden ze hun hele leven vast, en alle drie werden ze ware geloofshelden.

“Dat met die uitverkiezing, daar kunnen we God wel dag en nacht voor danken! We kunnen God loven en prijzen dat Hij ons situaties geeft, zodat wij naar het hemelse worden getrokken.” (Esther Smith, 2006)

Esther en Helge

Esther en Helge waren goed op de hoogte van het gemeenteleven, en hadden een zeldzaam vermogen om te beoordelen en uitdagingen te zien. Hun gave om te observeren werd niet gebruikt om kritiek te leveren, maar om te helpen.

Esther trouwde in 1942 met Helge Smith, de jongste zoon van Johan O. Smith, de grondlegger van de gemeente. Het echtpaar had een heel gastvrij huis in Grefsen in Oslo. Hun thuis werd gekenmerkt door levend en waarachtig christendom. Esther was heel zorgzaam en hield ervan om het goed en gezellig te maken voor haar vrienden. Ze was een zeer warme en goede vrouw.

Haar liefde was als zo’n warme voorjaarswind die je over je wang aaide en het goed en gezellig voor je maakte Het was altijd gezegend om in haar nabijheid te zijn. En dat was immers het leven dat ze in Christus had ervaren, dat haar zo had getroost.

Esther en Helge waren goed op de hoogte van het gemeenteleven, en hadden een zeldzaam vermogen om te beoordelen en uitdagingen te zien. Hun gave om te observeren werd niet gebruikt om kritiek te leveren, maar om te helpen.

Gebedsverhoring

Esther had veel sterke geloofsbelevenissen met God. Ze was vaak in gevaarlijke situaties, ook met geesteszieke en onberekenbare mensen. Ze had een opmerkelijk vermogen om gedachten recht te zetten, zodat zelfs psychisch onstabiele mensen rustig werden. Een keer zag ze een man die een andere man in elkaar sloeg. Esther riep: “Stop!” Toen ging ze naar hen toe, loste hun meningsverschil op, waarna ze beiden afdropen.

Een andere keer was het ook behoorlijk uitzichtsloos. Het waren barre tijden en de familie Smith had weinig geld te besteden.

Plotseling besloot hun buurman om een hek te plaatsen tussen zijn eigen erf en dat van Smith. De kosten moesten uiteraard worden gedeeld tussen beide partijen, en Esther en Helge kregen een factuur voor een aanzienlijk bedrag, dat een paar dagen later betaald moest worden.

Dit was een moeilijke situatie voor het gezin, dat geen geld had voor deze onvoorziene kosten. Ze probeerden een oplossing te vinden, maar zonder succes. De laatste nacht konden Esther en Helge niet slapen, en baden de hele nacht. De volgende ochtend werd er op de deur geklopt. Buiten stond een man met een envelop in zijn hand.
“Mijn baas gaf mij de opdracht om spoorslags van ons bedrijfsuitje in de bergen naar huis te gaan, en deze envelop aan jullie te bezorgen. Hij zei dat het dringend was en ik moest zorgen dat het zou gebeuren.”

Toen zij de brief openden, hadden ze in hun hand exact het bedrag dat ook op de factuur stond...

Menselijke neigingen

“We moeten niet onze menselijke neigingen volgen, maar ons uitstrekken naar alles wat God te bieden heeft, zodat de volheid aan goddelijke karaktertrekken in ons wezen kan opbloeien.”

Esther zegt van zichzelf dat ze geen gemakkelijk persoon was. Ze kon soms behoorlijk scherp en sterk zijn. Hiervan was ze zich heel bewust, en verwoordde het als volgt:
“We moeten niet onze menselijke neigingen volgen, maar ons uitstrekken naar alles wat God te bieden heeft, zodat de volheid aan goddelijke karaktertrekken in ons wezen kan opbloeien.”

Op haar 90-ste verjaardag kwam ze met iets om over na te denken voor de jeugd, wanneer ze uitlegt hoe ze haar levensvreugde en kracht had gekregen:

“Ik wil jullie aanraden om een definitieve beslissing te nemen, dat het Jezus is die op de troon van jouw hart zit! Als je Jezus hebt aangenomen als Here in je hart, dat Hij de baas is, dan is het in feite niet zo moeilijk om te overwinnen. Ik prijs God voor zo’n leven, dat wij mogen leven!”

Dat wat alles betekende

Esther Smith was in de loop der jaren tot echte hulp voor veel mensen. Ze hield niet alleen van haar eigen gezin, maar haar liefde ging uit naar alle mensen met wie ze in contact kwam. Niet alleen haar naasten zochten haar op als ze advies nodig hadden, maar er kwamen vaak telefoontjes vanuit heel Noorwegen en andere landen. Ze was erg geïnteresseerd in ieder mens, en iedereen die haar kende had het gevoel dat hij of zij iets speciaals voor haar betekende.

“Haar missie was om mensen naar God te leiden”

Ze bad vele gebeden, niet alleen voor de mensen die haar hulp vroegen, maar ook voor al het werk in de gemeente, en ze vermaande anderen om hetzelfde te doen. Die verantwoordelijkheid, die zij op zich nam door haar gebeden, heeft de gemeente gedragen. Om die reden zal zij altijd een van de solide steunpilaren van de gemeente zijn.

Zelfs tot op de dag van vandaag leeft Esther Smith sterk in het geheugen van veel mensen. Duizenden werden geraakt door haar goedheid. Haar leven was Christus, tot haar laatste dag. Ze leefde heel bewust; haar missie was om mensen naar God te leiden.

Door haar levende voorbeeld werd zij zelf een trekkende kracht tot Christus en tot het goede!

“Voor mij is het begrip van met Jezus Christus verenigd te zijn in zijn dood, en om een stevige verankering in het geloof in God en Zijn Woord, alles betekend in de verschillende fasen van mijn leven en de vele omstandigheden waarin ik terecht kwam”, was het eigen getuigenis van Esther Smith . “Dus ik kan vrijmoedig getuigen, tot Gods eer, dat ik een gezegend rijk en gelukkig leven heb gehad.”

Een boek over het leven van Esther Smith

Op dit moment wordt er gewerkt aan een boek over het leven van Esther Smith, dat door uitgeverij Skjulte Skatter Forlag zal worden uitgegegeven in 2012. Brunstad.org zal hierover te zijner tijd meer informatie geven.