Advent – verwachting om vrij te worden!

Advent – verwachting om vrij te worden!

Geschreven door: Harald Kronstad | Gepubliceerd: dinsdag 20 december 2016

Wat zou het christendom geweest zijn als Jezus niet naar de aarde was gekomen? De adventstijd geeft me een speciale gelegenheid om erover na te denken waarom mijn geliefde Verlosser geboren wilde worden als een mens, en welke mogelijkheden dit voor mij geeft in mijn leven.

De adventstijd is een aanloop naar de dag dat er een geheel nieuwe hoop werd geboren voor iedereen die het moe was een slaaf te zijn van zijn eigen lusten, begeerten en neigingen alle kanten op. – Ja, er werd licht ontstoken, dat hoop gaf aan allen die leden onder al het bekrompene, het koude en boze in hun eigen natuur, dat de vrede, het goede, het versterkende en opbouwende bederft.

Hij is het met wie de tijd van herstel aanbreekt, die naar de aarde kwam, Hij die machtig is om te  verlossen en bevrijden, Hij, die alle duisternis en dood overwonnen heeft en de eerste was die het licht verkondigde! Hij is het, de Vredevorst, de verlosser, de raadsman en middelaar tussen ons en God – het is zijn geringe en armelijke komst naar onze aarde wat we vieren en deze dagen op ons laten inwerken.

Laten we ons met kinderlijke blijdschap verheugen over dit kleine jongetje. Door zijn geboorte gingen vele profetieën in vervulling. Door zijn leven zullen wij nu verlost worden, zodat de profetische woorden over ons ook in vervulling zullen gaan. Stel je voor – door ons leven zullen “de werken des duivels verbroken worden”! Wij, die vroeger slaven van de zonde waren, kunnen nu bevrijd worden door de waarheid over onszelf te erkennen. Joh. 8:31-36.

Wij, die vroeger slaven van de zonde waren, kunnen nu bevrijd worden door de waarheid over onszelf te erkennen. Joh. 8:31-36.

• Vrij om door sterven vrij te komen van jezelf!

• Vrij om het leven van Jezus te leven!

• Vrij om onbaatzuchtig anderen te dienen!

• Vrij om lief te hebben zonder enige beperking!

– Wat een fantastische vrijheid in Jezus Christus, die ieder van ons nu kan beleven. Geen wonder dat de engelen het uitriepen: “ Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.” En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: “ Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.” Luc. 2:10-14.

O, wat verdient Hij onze genegenheid, onze onvoorwaardelijke liefde, opmerkzaamheid en luisterend oor! Zijn oren zijn ook gericht op onze gebeden. Hij wil met ons persoonlijk maaltijd houden. Hij wil in persoonlijk contact met ons spreken. Openb. 3:20 en 1 Cor. 1:9. Laten we de deuren van ons hart openen voor zijn spreken, voor zijn licht, zijn warmte en oneindige liefde! Alle blijdschap van de wereld is als niets vergeleken bij het gegrepen zijn doorHem!

Wie Hem gezien heeft, kan door niets verleid worden.
Gering lijkt alles wat hij dan nog ziet.
Wie Hem heeft gezien, kan alles missen.
Hij begeert verder niets meer!
(Edin Holme)

Vredige en gezegende kerstdagen gewenst!

Harald Kronstad