Christendom voor jongeren!

Christendom voor jongeren!

Geschreven door: Inge Almås | Gepubliceerd: maandag 27 juni 2011

Je jeugdtijd is je bloeitijd. Jongeren zijn vaak radicaal, idealistisch en daadkrachtig. De meeste revoluties in de laatste decennia zijn voornamelijk gedreven door jongeren in de frontlinie. Moet er voor een idealistische zaak op de barricades worden gestaan, dan melden zich vaak jonge mensen.

Dit begrepen ook onze grote dichters, toen zij in hun tijd maanden tot inzet en betrokkenheid bij mensenrechten en vrijheid. Zij wendden zich niet tot de oudere gevestigde orde, maar schreven aan de jeugd.

Grote groepen jonge mensen lopen rond met plannen en wensen om iets voor de mensheid te betekenen. Het kankerprobleem oplossen. Vechten voor het milieu. Honger en armoede bestrijden. Opkomen voor de zwakken in de samenleving. De lijst is lang, voor iemand die graag het verschil wil maken is er geen gebrek aan terreinen om zich in te zetten. Maar slechts weinig vinden een zaak waar zij hun leven lang met betrokkenheid voor vechten. De meesten zetten zich een tijd in, maar raken al snel gedesillusioneerd, of opgeslokt door de beslommeringen van het volwassen zijn. Naarmate de jaren verstrijken maakt het idealisme vaak plaats voor een jacht naar carrière, geld en erkenning.

Wat heeft het christendom een betrokken, levenslustige en daadkrachtige jongere dan te bieden?

Wat heeft het christendom een betrokken, levenslustige en daadkrachtige jongere dan te bieden? Welke mogelijkheden heeft iemand die graag het verschil wil maken?

Het evangelie van Jezus – zijn leven, zijn dood en zijn opstanding – opent ongekende perspectieven voor iedereen met een brandende en oprechte behoefte om iets positiefs in de wereld te bewerkstelligen! Het nodigt uit tot een leven in dienst van je medemens, een leven waar iedere dag de mogelijkheid bestaat om te geven. Het nodigt uit om noden te ledigen, om behoeftigen te helpen, zodat zij in eeuwigheid zullen jubelen van dankbaarheid. Kun je je een zinvoller leven voorstellen?

Christendom is geen verstandige gedachten die je moet leren en begrijpen, of bekeringstheorieën waar je op moet studeren. Ook gaat het niet om unieke menselijke prestaties of mystieke rituelen. Christendom is ook geen levensverzekering voor de dag des oordeels; het is een levenskracht voor vandaag! Christendom is een leven waar menselijke persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met een voortdurend toenemende betrokkenheid bij andere mensen. Het is een leven in steeds grotere dankbaarheid om een werktuig te kunnen zijn voor Gods zorg en genade voor de mensen.

Christendom is een levenskracht voor vandaag!

Dit leven is niet uitsluitend weggelegd voor mensen met een bijzonder karakter, een bijzondere opleiding, culturele achtergrond of begaafdheid. Het is open voor iedereen. Maar er moet wel een toegangspoort worden gepasseerd – God wil een ongedeeld hart. Hij wil de gedachten, de toekomstplannen en de interesse. Dit wil Hij met niemand delen. Maar krijgt Hij dit, dan zijn er geen grenzen aan wat Hij wil doen in en door een mens.

Wie deze stap heeft gezet realiseert zich al snel dat de blik naar binnen moet worden gericht. De mens komt tekort, omdat de zonde zich zo snel laat gelden – midden in de sterke behoefte om andere mensen te helpen. Dan wordt het leven pas echt interessant! Dan begint er een oorlog tegen egoïsme, trots, afgunst en alle andere zonden die een hindernis vormen om tot hulp voor anderen te zijn. Hij die het ongedeelde hart heeft gekregen, volgt nauwlettend mee, en staat garant voor de overwinning. Dan duurt het niet lang voor de blijdschap begint te doorzuren. Een diepe dankbaarheid verspreidt zich in het hart, liefde tot de Verlosser, die de rest van het leven groeit en toeneemt. Het verlangen om tot hulp te zijn voor andere mensen wordt groter en gaat steeds dieper. Het leven wordt zinvol en interessant, en geeft veel meer voldoening dan een mens ooit zou kunnen beleven door eigen dromen en interesses na te jagen.

Is dit niet precies een boodschap voor jongeren die graag het verschil willen maken?

Het is niet nodig om naar verre landen te reizen om aan deze behoefte te voldoen. Integendeel, het is voldoende om in je nabije omgeving om je heen te kijken. Is daar niet een overvloed aan taken om op te pakken, voor iemand die brandt van betrokkenheid, iemand die graag wil helpen?

Is dit niet precies een boodschap voor jongeren die graag het verschil willen maken?