Het leven is als een damp

Het leven is als een damp

Geschreven door: Amberly Williams | Gepubliceerd: woensdag 1 juni 2011

Damp. Wat is damp vluchtig en kort van duur!

Toen ik op een dag door de velden reed, zag ik een stuk land dat kort geleden was geploegd, en boven de pas gekeerde grond hing een dun laagje nevel in de pittige morgenlucht. Een poos later toen ik weer naar huis reed, kwam ik langs hetzelfde veld en ik zag dat de hele nevel was verdampt, en er hing geen spoor van damp meer in de lucht. Het deed me denken aan dat Bijbelvers waarin staat dat ons leven is als een damp die voor een korte tijd verschijnt en dan weer verdwijnt.

Het leven is kort

Duizenden jaren geleden heeft God de aarde geschapen, en de mens om daarop te leven. Denk eens aan alle verhalen in de Bijbel en de boeken die we over mensen op aarde hebben gelezen … Duizenden jaren achtereen is generatie op generatie gekomen en gegaan. Stel je voor dat je een lijn zou trekken vanaf de schepping tot op de dag van vandaag. Elk leven dat er in die tijd is geweest zou maar een stipje zijn op die tijdslijn, inclusief het jouwe en het mijne!

Mogelijk heeft God je 70, 80 jaren gegeven om te leven, misschien zelfs 90 of meer, of juist veel minder – wij weten geen van allen hoe lang ons leven zal duren. In het grote geheel van de tijd hebben wij in ieder geval maar een heel korte tijd van leven. Heel veel mensen, die hun tijd doelloos hebben doorgebracht, die egoïstisch de genoegens van de wereld hebben gezocht, of hebben toegegeven aan zorgen en eisen, hebben niets bereikt wat eeuwige waarde heeft als eenmaal hun dagen voorbij zijn. Zij verlaten deze aarde als een kaars die gedoofd wordt of als een damp die snel vervliegt zonder een spoor in de lucht achter te laten.

Een eeuwig perspectief

“‘U die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal! Want u bent een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.’ Jak. 4:14. Wat is dan de bedoeling van mijn leven? Wat is het zwaar, te leven zonder visie of hoop op iets beters! ‘Uw hart worde niet ontroerd; u geloof in God, geloof ook in Mij.’ Joh. 14:1. Daarna zegt Jezus dat Hij een plaats voor ons bereidt, zodat wij in alle eeuwigheid mogen zijn waar Hij is! Het is voor ons van cruciaal belang dit werkelijk te geloven, zodat wij in de dagen en jaren die ons resten, branden van ijver om onze Schepper te behagen. Dan kan ons leven zijn als een licht dat steeds helderder straalt tot de volle dag!