Het wilde beest

Het wilde beest

Geschreven door: Arne Skontorp | Gepubliceerd: woensdag 23 maart 2011

In Noorwegen wordt een discussie gevoerd of we in onze bossen en het bergland al dan niet roofdieren moeten laten leven. Sommigen worden er bang van en willen dat zoveel mogelijk beperken, terwijl anderen blij zijn daar een bepaald aantal beren en wolven te hebben rondlopen, om te kunnen voldoen aan quota en milieueisen.

We hoeven op dit punt natuurlijk geen standpunt in te nemen, maar wel kunnen we vaststellen dat alle mensen ook een wild dier van binnen hebben. Het vlees, de menselijke zondige natuur, is in de loop der tijden op tal van gruwelijke manieren openbaar geworden. De mensen hebben over elkaar geheerst, elkaar geplaagd en gepijnigd en elkaar het leven zuur gemaakt. Heb jij dit wilde beest binnen in je al gezien?

Overwinning over alle begeerten van het vlees

Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, is geboren als een mens. En als mens nam Hij de strijd op tegen het kwaad in de wereld, doordat hij van punt tot punt een oordeel voltrok over het vlees van de mens, dat Hij immers ook bij zichzelf zag. Een oordeel over het vlees waarin geen goed woont (Rom. 7:18). Over het kwaad in al z’n grofheid en in allerlei meer geraffineerde vormen, zoals huichelarij, afgunst en ontrouw. Na 33 jaar op aarde was het duidelijk dat ‘de Leeuw van Juda’ had overwonnen! Toen Hij uitriep: ’Het is volbracht!’ was er een nieuwe en levende weg ingewijd door het voorhangsel (het vlees, Hebr. 10: 20), ja tot in het heiligdom, waar God is. Dat betekent in heldere taal: overwinning over alle begeerten van het vlees voor ieder die de strijd opneemt. Wij overwinnen met Jezus! Wat onmogelijk was, werd met één klap mogelijk. Het vrederijk binnenin ons wordt een feit dat niemand kan ontkennen! En het wilde beest sterft.

De Vredevorst maakt een einde aan Satans macht 

Daartegenover zien we in Openbaring 13 wat het gevolg is als mensen meegaan met de eisen van het wilde beest: ‘de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,’ vers 3. De antichrist, Satan gepersonifieerd in een menselijke gestalte, is in aantocht! Het beest komt op uit de afgrond met zijn valse profeet en met allerlei verschrikkelijke geestesmachten. Hij haakt in op de begeerten die in het vlees van de mens liggen, en bijna niemand beseft hoe gevaarlijk dit wilde beest is!

Te midden van dit alles maakt Jezus’ bruid zich gereed. Zij voert de oorlogen van God, behaalt de ene overwinning na de andere op de boze geesten in de hemelse gewesten, en bereidt de wereld voor op het duizendjarig rijk, waarin de duivel met een grote keten gebonden zal zijn in de afgrond (Op. 20:1-3). En op een dag komt Jezus, de Vredevorst, de Koning der koningen en de Heer der heren, om de macht op zich te nemen. Dan is de tijd van het beest en van zijn macht afgelopen; zelfs de leeuw zal dan gras eten samen met het rund. Pas op voor het wilde beest in je en om je heen, strijd voor je eigen reinheid en behaal de overwinning samen met Hem die heeft overwonnen!