Ik – een leerling in het dienen?

Ik – een leerling in het dienen?

Geschreven door: Helen Baltzersen | Gepubliceerd: zaterdag 29 december 2012

Toen ik op een dag de krant opensloeg, viel mijn oog op een advertentie: GEZOCHT:  LEERLING IN HET DIENEN. Het was één van de hotels in de stad die op zoek was naar nieuwe hulp voor de bediening. Een leerling in het dienen... ik merkte dat ik een beetje neerbuigend dacht over de mensen die voor de baan zouden solliciteren. Er kan toch niet veel eer en aanzien in die functie zijn. Ten eerste een dienaar en ook nog eens een leerling!

Er kwam plotseling een vers uit de Bijbel in me op. Het gaat over Jezus in Mattheüs 20:26 : “...Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn.” En in vers 28: “gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen . . .” Ik begreep meteen dat de advertentie perfect bij mij paste. Dat was ik precies: Een leerling in het dienen! Mijn eigen heer en meester Jezus Christus leefde als een dienaar en als een slaaf voor anderen en ik heb in mijn hart ‘ja’ gezegd om hem als een discipel na te volgen in alles. Een discipel, dus een ‘leerjongen’, zit toch heel dichtbij een leerling?

Een leerling in het dienen, die uit eigen vrije wil ervoor kiest om het goede te doen.

Ik moest glimlachen en merkte een diepe vrede en blijdschap in mijn hart. Dit had ik echt nodig. Om opmerkzaam te worden op wie ik in werkelijkheid ben. Een leerling in het dienen, die uit eigen vrije wil ervoor kiest om het goede te doen. Niet omdat ik moet of omdat ik mij ertoe gedwongen voel. Ik merk gewoon een innerlijke lust in mijn hart om het goede te doen voor anderen, op dezelfde wijze als de Meester het heeft gedaan. Geen hoge gedachten over mijzelf, wat ik verdien, wat anderen van mij zouden moeten denken, hoe ze mij zouden moeten respecteren, enz. Het allerbelangrijkste vanaf nu, is dat ik aangenomen ben. Bij de Meesterdienaar.

Het allerbelangrijkste vanaf nu, is dat ik aangenomen ben. Bij de Meesterdienaar.