Medal of Honor

Medal of Honor

Geschreven door: Amberly Williams | Gepubliceerd: maandag 1 oktober 2012

Van tijd tot tijd horen we via de media over personen die een heldhaftige daad hebben verricht, hun eigen leven in gevaar brengen, of soms zelfs hun eigen leven verliezen om dat van een ander te redden. Moderne helden, worden ze genoemd.

Het is echt geweldig om het leven van een ander meer waard te kunnen vinden dan dat van jezelf. We lezen zelfs in  Joh. 15:13, “Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. Jezus zelf heeft zijn eigen leven geofferd om dat van anderen te redden.

Maar hoe zit het met mij, in mijn kleine, dagelijkse situaties? Ik zal misschien nooit in zo’n scenario komen waar ik ook maar de mogelijkheid heb om zo’n heldhaftig of grootmoedige daad te verrichten, waardoor ik een “Medal of Honor” of zelfs maar erkenning verdien. Hoe kan ik dan “mijn leven voor mijn vrienden geven”, zoals in dit vers geschreven staat? Hoe kan ik de anderen echt liefhebben, speciaal diegenen het dichtst bij mij zijn? 

Meer dan wat moet

Het antwoord is niet ingewikkeld;het is eigenlijk heel simpel. Mijn “leven” bestaat uit alles wat ik van waarde acht – mijn eigen wil, mijn meningen, mijn eisen en verlangens. Als ik dit allemaal aan de kant leg en in de plaats hiervoor ga nadenken over wat goed is voor de ander, dan is dat een onbaatzuchtige daad, en er is geen grotere liefde dan dat. Geen enkele hoeveelheid aan materiële zaken of gesproken woorden kunnen grotere liefde betekenen.

... een onzelfzuchtige daad, en er is geen grotere liefde  dan dat

“Maar dient elkander door de liefde.” Gal. 5:13. In plaats van dat na te jagen wat mij tevreden stelt, wordt ik wakker en bewust voor de dingen die een ander nodig heeft. Zo’n liefde dwingt mij om meer te doen dan wat moet. Het is onvoorwaardelijk. Het geeft en geeft en is niet egoïstisch. Het zorgt ervoor dat ik mijn eigen gedachten en gevoelens vergeet en in plaats daarvan mijn gedachten op anderen richt. 

Deze liefde is inventief.  Het haalt mij uit mijn gemak en stelt mij in staat om het risico te nemen om los te laten hoe ik denk dat iets hoort of hoe ik wil dat de anderen mij behandelen. Wanneer heeft het vasthouden aan mijn eigen mening ooit vrede en harmonie in een situatie gebracht? 

Een held in geest en waarheid

Wij hebben een voorbeeld van een echte held in de bijbel – Timoteus. Paulus schrijft over Timoteus dat er – “niemand die zó eens geestes (met u) is, om uw belangen getrouw te behartigen; want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus.”  Fil. 2:20-21 

Hoe diep ligt het in de menselijke natuur om  zichzelf te zoeken, om mijzelf te verdedigen en mijn eer te beschermen! Dat is geen liefde!  Liefde is om mijn eigen leven af te leggen.  We weten ook dat het in Gods Woord geschreven staat, “Geeft en u zal gegeven worden.” Luc. 6:38. Als ik mijn eigen leven opgeef, krijg ik grote vreugde en vrede in mijn hart. Dan kan ik eerlijk zeggen dat ik van mensen houd, en ik wordt een overwinnaar, een held in geest en in waarheid!