Oplichtertrucs

Oplichtertrucs

Geschreven door: Inge Almås | Plaats: Stord | Gepubliceerd: maandag 29 november 2010

Er gaat amper een week voorbij, zonder een verhaal via TV of krant over de een of andere superoplichter die andere mensen geld ontfutselde. Ik geef toe dat ik bij het zien van zulke verhalen vaak heb geglimlacht. Hoe goedgelovig kunnen mensen zijn?

Plotseling trof het me, dat het niet alleen naïeve weduwen zijn ergens ver weg, die slachtoffer worden van oplichterij. Het blijkt dat bankdirecteuren, makelaars, multinationals, ja zelfs de overheid gewoon met enorme verliezen zitten als een doorgewinterde zwendelaar bezig is geweest. Het zou me niet verbazen als tenminste enkelen van hen net zo intelligent zijn als ik. Misschien zou ik niet zoveel reden hebben om over hen te glimlachen?

Hoe komt het dat iemand aan een ander – vaak een wildvreemde – z’n geld toevertrouwt? Het lijkt me dat de meeste van deze gevallen op twee punten overeen komen: de oplichter treedt heel vertrouwenwekkend op en wekt daarmee sympathie bij het slachtoffer; en hij of zij geeft hoop op een snelle en eenvoudige winst. Dit lijkt een onverbrekelijke combinatie. Vaak horen we het slachtoffer na afloop zeggen: ‘… achteraf zie ik dat ik had moeten beseffen …’ Dan is het helaas te laat!

De allergrootste oplichter in de wereld is de duivel

De allergrootste oplichter in de wereld is de duivel. Hij heeft miljarden mensen hun rechtmatige hemelse heerlijkheid afgetroggeld. In feite bedient hij zich van precies dezelfde technieken. Als hij in een gruwelijke verschijning op iemand af zou komen en zeggen ‘Geef mij je ziel, ik zal verderf en wanhoop over je brengen,’ dan begrijpen we dat de meesten doodsbang zouden worden en tot God zouden roepen om behoud. Daarom doet hij dat niet.

In plaats daarvan bedriegt hij de mensen door tot hun begeerten te spreken, en hij fluistert ze vertrouwelijk in: ‘Bedenk toch eens hoe goed je het zou hebben als je wat meer geld had.’ Of: ‘Jij bent zo’n goeie vent, zouden de anderen je niet wat meer moeten waarderen?’ Hij spiegelt ze voor dat rijkdom en eer hun het goede leven zullen brengen. Helaas laten de allermeesten zich steeds weer door hem in de luren leggen. Hun leven wordt één grote jacht naar de blijdschap en het geluk dat hij hun heeft beloofd, maar daarvan krijgen ze nooit iets te zien. Ze zijn opgelicht.

‘Bekeer je, geloof in Mij, en wees trouw aan mijn geboden, en Ik zal je de hele eeuwige heerlijkheid als bezit geven.’

Jezus is geen oplichter; zijn naam is ’Trouw en Waarachtig’

Dat is Jezus uitnodiging aan ieder levend mens. Hij is geen oplichter; zijn naam is ’Trouw en Waarachtig’. Als iemand op zijn uitnodiging wil ingaan moet hij z’n leven aan Hem overgeven. Hij wil hun hele hart, maar in zijn handen zijn ze veilig. Daar kan de bedrieger niet komen.

Het is frustrerend genoeg om door zwendel je geld kwijt te zijn, maar kun je je iets indenken wat tragischer en hopelozer is dan opgelicht te zijn als het gaat om heel de eeuwige heerlijkheid van Jezus? Waar je naar zijn woord en beloften een rechtmatige claim op hebt? Laat dat met jou niet gebeuren!