“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren”

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren”

Geschreven door: Josh Fitch | Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015

Welk doel heeft God voor mij? Wat wil God met mijn leven?

God zegt: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren” (Johannes 14:15). Gods wil ligt in Zijn woord, in Zijn geboden. In het nieuwe verbond schrijft God Zijn geboden in mijn hart. Voor het grootste gedeelte hebben deze geboden te maken met mijn innerlijke leven, en niet met uiterlijke omstandigheden. Daarom maakt het niet uit of ik getrouwd ben of niet, waar ik woon en werk – gehoorzaamheid aan Gods woord is het allerbelangrijkste.

Of ik nu hamburgers verkoop of eerste hulp verleen...als ik daarbij boos word op mijn collega...kom ik buiten de wil van God

Iedereen heeft andere kwaliteiten die ervoor zorgen dat we verschillende beroepen, verschillende levenssituaties hebben. Maar hoe mijn situatie ook is, ik kom mijn eigen wil tegen die ingaat tegen Gods woord. God zoekt daarom mensen die genoeg van hem houden om Hem te gehoorzamen in plaats van hun eigen wil door te zetten. Ik kan natuurlijk zo druk zijn met waar ik mee bezig ben dat ik vergeet te gehoorzamen aan Gods geboden. Bijvoorbeeld het gebod: “Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid.” (Efeze 4:31). Of ik nu wegwerkzaamheden uitvoer, hamburgers verkoop, of eerste hulp verleen aan een zwaar gewonde, als ik boos word op mijn collega kom ik buiten de wil van God.

Gehoorzaamheid aan Gods woord is het allerbelangrijkste

God wil dat ik vrij word van mijn menselijke natuur, mijn eigen wil, en dat ik de geboden ga opvolgen die Hij in mijn hart schrijft. “Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend...(Efeze 4:32). Dat is niet mijn natuurlijke reactie, maar God heeft mij geboden om zo te leven – Gods wil betekent voor mij een leven waarin de zonde geen macht heeft over mij!

Het is onmogelijk om Gods wil te doen in mijn eigen kracht, maar als mijn hele verlangen is om Zijn stem te gehoorzamen in plaats van mijn eigen ik, dan is Hij bij me. En dan geeft Hij mij de kracht om Zijn wil uit te voeren!