Werkelijk vrij!

Werkelijk vrij!

Geschreven door: Amy Cameron | Gepubliceerd: maandag 20 december 2010

Toekenning van de Nobelprijs voor de vrede kan zowaar strijd uitlokken. Maar wat houdt het eigenlijk in om vrij te zijn als mens, en wat schept eigenlijk vrede?

Veel mensen hebben de toekenning van de Nobelprijs 2010 voor de vrede gevolgd. Dat internationale evenement heeft in het centrum van de aandacht gestaan, vanwege de interesse voor vrijheid die alle mensen op aarde gemeen hebben. Alle eeuwen door hebben mensen voor vrijheid gevochten. Maar het is droevig te zien hoe weinig hebben gehoord dat er een diepere en grotere vrijheid te krijgen is: innerlijke vrijheid, dat wat Jezus ‘werkelijk vrij’ noemt.

Zijn wij eigenlijk vrij?

Als we eerlijk zijn tegenover onszelf, moeten we erkennen dat wij die juist zo graag goed, sterk en gelukkig willen zijn, in feite als mens verre van volmaakt zijn.

Ik weet nog wel dat ik ondanks m’n irritatie iemand probeerde vriendelijk toe te lachen, maar dat er toch een boze opmerking uitkwam. Het is ook wel gebeurd dat het me niet lukte om iemand die me bezeerd had te vergeven, al wou ik in wezen onze vriendschap wel redden.

In de Bijbel staat: ‘Doe alles zonder morren of bedenkingen’ (Fil. 2:14), maar als een en ander niet zo goed gaat is het voor ons haast ondoenlijk om geen negatieve gedachten te hebben. En als we proberen te doen wat Paulus zegt: ‘Wees in geen ding bezorgd’ (Fil. 4:6), stuiten we ook gauw op onze grenzen!

Wat hebben we eraan dat we alle vrijheid hebben om te zeggen wat we willen en in de maatschappij te functioneren, maar als we het goede willen doen innerlijk totaal gebonden zijn?

Het wezen van strijd en haar oorsprong kan worden overwonnen!

Wat ons gebonden maakt is de zonde (Rom. 6:16). En vrijheid kunnen we niet krijgen zonder strijd! Veel mensen weten niet dat Jezus de eerste is geweest om die strijd aan te gaan. Hij is met dezelfde menselijke natuur geboren als jij en ik, en daardoor is Hij net zo verzocht als wij. Hij was de eerste om strijd te voeren tegen de begeerten in zijn vlees, en tegen de neiging om te zondigen.

‘Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten?’ (Jak. 4:1). Ook Jezus kwam deze neigingen in zijn menselijke natuur tegen, maar in plaats van toe te geven verootmoedigde Hij zich en bad Hij God om hulp. Met Gods kracht ging Hij in het leven van alledag de strijd tegen zijn eigen vlees aan, en Hij heeft alles verslagen wat Hem wilde verhinderen het goede te doen.

Jezus is, met dezelfde natuur als van jou en mij, een vredevorst geworden. Hij kwam tot vrijheid van de zonde ten koste van zijn eigen wil, en verwierf goddelijke natuur. Hij heeft de weg gebaand tot eeuwig leven met God (Rom. 6:22-23)!

Werkelijk vrij

Ben jij bereid je eigen leven prijs te geven voor zo’n vrijheid? Heb je genoeg moed om Jezus te volgen en jezelf in verzoekingen te verloochenen, zodat je Gods wil kunt doen? Door trouw en gehoorzaamheid zul je de vrijheid winnen om werkelijk lief te hebben en goed te zijn, om rechtvaardig te leven en tot zegen van anderen te zijn. ‘Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een ieder die de zonde doet is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.’ (Joh. 8:34-36)

Dan zal de Vredevorst je de hoogste prijs voor de vrede geven: eeuwig leven!