Aan de zonnige kant van het leven

Aan de zonnige kant van het leven

Geschreven door: Margit Trinkle | Plaats: Waldhausen, Duitsland | Gepubliceerd: maandag 26 april 2010

Mijn vader leeft “aan de zonnige kant van het leven”. Zo beschrijft de oudste van zijn dertien kinderen het dagelijks leven van Harry Fächner.

Op een zondagavond ga ik op bezoek bij Harry en Lydia Fächner. Ik bel aan en word met een stralende lach binnengelaten. Na een warm ontvangst zit ik al snel in de woonkamer, en voel me meteen thuis; beiden stralen een gemoedelijke warmte en tevredenheid uit.

“Waar komt deze warmte, dit geluk en die tevredenheid vandaan; hoe kom je aan de ‘zonnige kant van het leven’?”

Gods wil doen

Harry vertelt dat hij als vluchteling naar Duitsland kwam. Hij bekeerde zich in zijn jeugd tot God, en zette zich in voor het christelijk jeugdwerk en de zending. Doordat God zijn gebeden voor zowel alledaagse dingen als genezing verhoorde, kreeg hij persoonlijke ervaringen met God.

Hij vertelt verder dat hij als jonge man tijdens huissamenkomsten de broeders uit Noorwegen ontmoette. Een opmerking tijdens één van deze samenkomsten, zou bepalend zijn voor zijn verdere leven:

“Velen noemen Jezus een Heer, maar laten hem geen Heer zijn in hun leven.”

“Dat maakte mij enthousiast: om Jezus Heer te laten zijn, door te doen wat God wil. Ik geloof in God, en dat Hij mijn leven leidt.
“Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee” (Jesaja 48,18).
“Ik heb het ware evangelie aangenomen; ik heb het woord gedaan, en daardoor kreeg ik een diepe vrede.” Aan zijn ogen kan je zien, dat Harry enthousiast is voor deze woorden, die hij zo goed kent. Zijn vrouw Lydia valt hem bij: “De broeders hebben ons geleerd om de Bijbel te lezen en te doen wat er staat. Wanneer je gehoorzaam bent aan Gods woord, ben je tevreden.” Lydia vertelt dat ze vaak wordt herinnerd aan een uitspraak van de broeders:
“Alle zonde, alle dwaasheid, alle ellende komt daarvan, dat men Gods woord niet nauwkeurig leest, hoort en ernaar handelt.”

Wat kost het om naar Gods wil te leven; welke prijs moet ik betalen om aan de zonnige kant te leven?

“Wat kost het om naar Gods wil te leven; welke prijs moet ik betalen om aan de zonnige kant te leven?” vraag ik Harry, omdat ik ondertussen wel heel nieuwsgierig ben geworden.
Daar hoeft Harry niet lang over na te denken:: “Jezus zegt: Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden”, citeert Harry uit Mattheüs 10:39.
“Het voelt niet altijd even prettig om afstand te doen van mijn leven, mijn wil. Maar die prijs betaal ik graag om gelukkig te zijn”, voegt hij er aan toe.
“Zo eenvoudig is het: te onderkennen wat je eigen leven, je eigen wil is in de vaak kleine, alledaagse dingen en daar afstand van te doen ter wille van Gods wil. Naast alle geluk die ik heb ervaren in mijn leven, heeft God mij ook vaak getuchtigd. God laat het lukken voor de rechtvaardige”, voegt hij er nuchter aan toe.

De Bijbel als kompas

“In onze vluchtige tijd zijn er veel meningen en stromingen. De Bijbel is voor ons tot hulp in het leven geweest. Gods woord is de enige waarheid onder de zon. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’”, citeert hij uit Psalm 119:105. Het is verbazingwekkend hoe snel hij er een Woord van God bijheeft.

Ik heb het altijd belangrijk gevonden een Woord van God te hebben voor elke situatie. Dat maakt alles licht en helder.

“Ik heb het altijd belangrijk gevonden een Woord van God te hebben voor elke situatie. Dat maakt alles licht en helder.”

Tijdens het gesprek vermeldt Harry dat heel Gods wil in het evangelie besloten ligt. De boodschap van de Bijbel geeft hem zekerheid en geborgenheid, want het toont hem de weg die hij moet gaan. Hij benadrukt dat je God kan zoeken in de kleine dingen van het leven, want in de Heilige Schrift is het eeuwige leven te vinden.
“We hebben naar het Woord gezocht en het gedaan: zo vonden we het geluk.” Daar zijn Harry en Lydia het met elkaar over eens.

Het eenvoudige geloof in God en Zijn woord tot in de kleinste details laten een diepe indruk op mij achter. Beiden zijn er een bewijs van dat je door gehoorzaamheid des geloofs, oprechtheid en ootmoed altijd aan de zonnige kant van het leven kan leven – oftewel: gelukkig en tevreden in alle omstandigheden van het leven.