Dagelijkse dingen, eeuwige betekenis

Dagelijkse dingen, eeuwige betekenis

Geschreven door: Bessie Wong | Gepubliceerd: donderdag 1 november 2012

Toen Ninni begreep wat het in feite betekende om Jezus te volgen, werd haar dagelijkse leven interessanter en van meer betekenis voor haar dan zij zich ooit had kunnen indenken.

De vijfentwintigjarige Ninni Nordstrom uit Finland kan zich de dagen dat zij wedergeboren werd helder voor de geest halen, net als de enorme blijdschap die zij toen ervoer.

“Ik studeerde in die tijd aan de universiteit. Op een keer vroeg een  klasgenote of ik verliefd was, of ik een vriend gevonden had, want ik keek zo blij!” Ninni kan haar lachen niet inhouden als zij dat vertelt. “Ik zei toen niet zoveel, maar ik dacht bij mijzelf: “Eigenlijk is er iets veel mooiers gebeurd. Ik heb Jezus gevonden! ”

Jezus vinden

Lange tijd merkte Ninni dat er iets moest veranderen in haar leven. “Alles wat ik deed, deed ik alleen voor mijzelf: ik werkte voor mezelf, ik studeerde voor mezelf,  ik maakte eten klaar  en deed boodschappen voor mijzelf...” Haar dagelijks leven had geen doel, en voortdurend voelde zij zich leeg van binnen.

Ze kan zich de dagen dat zij wedergeboren werd helder voor de geest halen, net als de enorme blijdschap die zij toen ervoer

Enkele gesprekken met een christelijke vriend tijdens haar studie in  Hamar, Noorwegen,  hielpen Ninni om te beseffen wat ze eigenlijk miste. Ze spraken veel over het christelijk geloof en over het einde der tijden. Zij kreeg een gedachte die steeds helderder werd: “Als Jezus vandaag of morgen terugkomt, dan komt Hij niet om mij te halen!”

Toen wist ze wat moest gebeuren.

Wie is Hij?

Ninni bekeerde zich radicaal tot God, weg van alles waarvan zij wist dat het verkeerd was. Er kwam echte vrede in haar hart en ze kon glimlachen van opluchting, wetende dat er niets meer te verbergen was voor God. Ninni was  klaar  om Gods wil te zoeken en daar naar te leven. Maar ze wist niet waar ze moest beginnen; ze kon er niet achter komen wie Jezus was.

“Sommige mensen zeiden dat Jezus God was, anderen zeiden dat hij een man was, weer anderen iets er tussenin” had Ninni gehoord. En ze wist niet wat ze moest geloven. Zij bad en zocht ijverig en tenslotte besloot zij om simpel en eenvoudig precies te doen zoals het in de Bijbel staat, en te zien hoe het zou aflopen.

Ninni hoorde van enkele christelijke vrienden over de Heilige Geest, en realiseerde zich dat zij die miste in haar leven. Zij bad om de Heilige Geest, kreeg die ook en plotseling was het of de waarheid in Gods woord duidelijk voor haar werd. Een van de dingen die zij begreep was:

“Jezus was een mens zoals wij, en Hij werd beproefd en verzocht, net als wij. Maar Hij deed niet wat zonde was, in plaats daarvan deed Hij altijd Gods wil.”

“Zo'n rijk leven”

Op dat moment barstte haar hart bijna van vreugde. – “Ik was zo blij omdat ik een recept kreeg (instructies) hoe ik naar Gods woord moest leven.” Haar gezicht straalt als ze zich herinnert hoe dat voelde. “Het werd zo duidelijk, dat ik alleen maar hoef te doen wat Jezus deed, mijzelf verloochenen en Gods wil doen. Dan kan ik Jezus volgen.

Het leven draait niet langer alleen om materiële zaken, eten en studieboeken. Maar het is alleen maar interessanter geworden, omdat Ninni waarden voor de eeuwigheid ontdekte in dagelijkse details, waar nooit eerder de betekenis van zag.

“Het werd zo duidelijk, dat ik alleen maar hoef te doen wat Jezus deed, mijzelf verloochenen en Gods wil doen. Dan kan ik Jezus volgen.”

“Ik ben iemand die snel in de stress schiet” – bijvoorbeeld voor een examen. Dus als ik verzocht word om bezorgd te zijn voor een examen, dan kan ik leren om op God te vertrouwen en niet bezorgd te zijn. Zij denkt terug aan die tijd:  “Ik woonde samen met andere studenten in een huis, en ik raakte geïrriteerd als anderen hun deel van huishouding niet deden. Toen besefte ik, dat ik mijzelf kon verloochenen en dat ik ook van die irritatie kon afkomen!” Zij was zo blij dat zij Gods wil kon doen, en zelfs in die kleine dagelijkse dingen vrij te worden van zonde. “Het leven wordt zo rijk!”, roept ze uit.

Tijd “in de hemel”

Ninni begon de samenkomsten van Brunstad Christian Church (CGN) te bezoeken, en zij vond mensen met hetzelfde geloof. Ze wilde niets anders dan lezen in de Bijbel en geestelijk contact met medechristenen. “Dit was het beste wat ik kon bedenken om te doen.” merkte zij. Vergeleken met het verleden leek alles zo eenvoudig. Op dagen dat ze lichamelijk moe was,  leek het of ze nieuwe kracht kreeg  en of ze een nieuw persoon werd als ze meedeed met activiteiten of zelfs werkdagen van de gemeente. “Een half jaar lang leek het wel alsof ik in de hemel was,” lachte ze. Zij was zo enthousiast over de redding,  dat ze bijna vergat dat er ook praktische zaken geregeld moesten  worden, en ze moet toegeven dat het bijna een wonder was dat het goed ging met haar studie dat jaar.

Later beleefde Ninni andere tijden, die minder plezierig voor haar gevoel waren: God leidde dingen op haar weg die anders waren dan zij had verwacht. Zij moest een gevecht voeren tegen de aanklager, Satan, die haar wilde herinneren aan de fouten die zij in het verleden had gemaakt. En soms  moest zij vechten tegen negatieve gevoelens, die haar kopje onder  wilden laten gaan, en haar wilden verhinderen om vooruit te kijken naar haar hemelse roeping.

Zij moest ook leren begrijpen dat het nodig was om Gods wil te blijven doen, en vast te houden aan haar geloof in de eeuwige hoop, onafhankelijk van haar wisselende gevoelens. Als de gehoorzaamheid vruchten oplevert in de vorm van goddelijke deugden, dan geeft dat een nog diepere blijdschap, merkt Ninni.

Die begindagen, toen Ninni Jezus leerde kennen, waren echter in geen geval minder belangrijk dan de andere fases van ontwikkeling die een Christen moet doormaken. Die tijden waren als een gift van God, die haar keuze bevestigden, en die haar een krachtige start gaven op haar weg om als Christen te leven. Zij is ervan overtuigd dat het een levenslange weg  is, ,  die uiteindelijk zal voeren tot volle rijpheid in Christus en aan het einde eeuwig leven!