Beslis zelf hoe je denkt

Beslis zelf hoe je denkt

Geschreven door: Trond Eivind Johnsen | Plaats: Norge | Gepubliceerd: zaterdag 21 augustus 2010

‘Wat voor indruk zouden de mensen krijgen, als ze plotseling een blik in ons gedachteleven, in de kamers van ons hart konden slaan? Als ze van kamer tot kamer konden gaan, wat zouden ze dan te zien krijgen? – Zou het hart van uw tegenstanders versmelten, als zij een blik mochten slaan in de gebedskamer van uw hart en daar de muren zagen, dicht beschreven met namen, en daarbij ook hun eigen naam vonden, met zorg en liefde diep ingegrift?’

Je deze vragen stellen is in onze dagen net zo actueel als in het jaar 1947 toen Aksel Johan Smith een artikel schreef dat hij noemde Onze hartewoning.

Jezus kwam met een totaal nieuwe en revolutionaire boodschap. In Mattheüs 5:43-44 verklaart Hij dat je je vijanden en tegenstanders niet langer hoeft te haten. Nee, Hij geeft ons integendeel de mogelijkheid lief te hebben die ons haten; zoals Hij liefhad die Hem kruisigden. Is het mogelijk goede gedachten te hebben over onze vijanden? Denk je dat Jezus zoiets kan doen in jou?

“Ja, God kan met een mens grote dingen doen. Hij kan ons verlossen, herscheppen en veranderen. Hij kan ons hart reinigen en onze hartewoning tooien met de kostbaarste dingen,” staat er verder in het artikel van Aksel Smith. Als je God je gedachten en je hele hart geeft, zul je ervaren dat je een heel nieuw wapen bezit: goddelijke kracht die daadwerkelijk een halt kan toeroepen aan alle negatieve en afbrekende gedachten, waartoe je verzocht wordt in de omstandigheden van het leven. Je krijgt een nieuwe gezindheid, je wilt zulke gedachten niet meer en rekent voorgoed ermee af.

Aan alle slechte gedachten over anderen, inclusief degenen die je het minst mag, wordt een halt toegeroepen als je doorvoert wat Paulus schrijft in 2 Cor. 10:5: elk bedenksel als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus brengen. Dan kan God iets nieuws in je scheppen, en de slechte gedachten worden ingeruild voor goede, opbouwende gedachten.

Wil je de grote dingen beleven die God kan doen in een mens zoals jij? Zorg dan dat je een hart krijgt zo vol van liefde en goede gedachten dat je je nooit hoeft te schamen als iemand een blik in je hart zou kunnen slaan. Je krijgt dan een hart waarin niets en niemand in deze wereld kan binnendringen en verwoesting kan aanbrengen.

Klik hier om het hele artikel ‘Onze hartewoning’ van Aksel Johan Smith te lezen