De liefde gelooft alles

De liefde gelooft alles

Geschreven door: Sherry Dini | Gepubliceerd: woensdag 5 december 2012

Denk eens hoe vaak hoofdstuk 13 van 1 Corinthiërs wordt voorgelezen: bij bruiloften, verjaardagen, begrafenissen en andere gelegenheden. We zien verschillende verzen van dat hoofdstuk gedrukt op postkaarten, mooi geschilderde doeken en andere inspirerende prullaria. Het wordt gezien als mooie proza, prachtig sentiment, en het hoogst haalbare wat liefde betreft.

Maar wie gelooft dat het echt mogelijk is om dit soort liefde te bezitten en wie van ons is gewillig om te doen wat noodzakelijk is zodat het waarheid wordt voor onszelf?

Liefde ziet misschien de onvolkomenheden van de ander, maar kiest ervoor om daar niet bij stil te staan.

Gek genoeg is dit gezegende leven van liefhebben, zonder dat het uitmaakt wat de omstandigheden zijn, het resultaat van een strijd die wij opnemen tegen achterdocht en twijfel en “verstandige” gedachten die komen vanwege onze menselijke natuur. In vers 7 staat er geschreven: “alles gelooft zij” Wat alles? Liefde denkt goed over iedereen! Liefde is niet “blind” zoals we zo vaak horen. Misschien ziet het wel het gebrek van de ander, maar bedenkt het niet, dat wil zeggen het blijft daar niet over doordenken. Het ziet het edele verlangen om te veranderen in zijn broeder of zuster en kent ze niet “naar het vlees” zoals we lezen in 2 Cor. 5:16. Liefde gelooft dat de geest die in mijn hart werkt ook in de ander werkt. Zoals er staat in Fil. 4:8: liefde bedenkt al wat waar is, maar niet alleen wat waar is! Het moet ook waardig zijn, rechtvaardig, rein, beminnelijk en het moet een deugd zijn en lof verdienen!

Liefde staat lijnrecht tegenover wantrouwen, twijfel, beschuldiging, en afgunst!!

Misschien hoor ik iets negatiefs over iemand, of misschien zegt men wat negatiefs over mij. Hoe makkelijk is het dan om een conclusie te trekken en een oordeel klaar te hebben over diegene. Maar mijn menselijke oordeel is besmet door het vlees en mij ziel (mijn gevoelens en menselijke redenering). Jezus oordeelde nooit op basis van het uiterlijke. Hij oordeelde rechtvaardig. Hij geloofde het beste van de mensen, ook al zag Hij hun zwakheden en zelfs hun zonden! Hij oordeelde naar hun hart en hun goede verlangens! Hij handelde naar dat oordeel en was zo in staat om te helpen en ze te bevrijden!

Liefde is vol geloof in Gods woord en niet besmet met twijfel.

Liefde staat lijnrecht tegenover wantrouwen, twijfel, beschuldiging, en afgunst! Het is juist een advocaat, in plaats van een aanklager! Het bindt samen, in plaats van te verspreiden. Liefde is vol geloof in Gods woord en niet besmet met twijfel. De liefde gelooft alle dingen. Daarom kan iemand die gevuld is met de geest van geloof iemand zegenen en zoveel goed doen! Zij worden niet gehinderd door al hun “wijze” gedachten en beoordelingen over anderen. Zij zijn vrij! En daartoe zijn wij geroepen!

Als het mijn beurt is om voor God verantwoordelijkheid af te leggen, wordt er niet gevraagd wat anderen deden of zeiden, alleen wat ik gedaan heb. “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd heb tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief” 1 Pet 1:22. Nu heb ik de kans om een rein en liefdevol hart te krijgen en het zo te houden voor altijd!