De liefde praalt niet

De liefde praalt niet

Geschreven door: Sam Petkau | Gepubliceerd: donderdag 4 april 2013

“Pralen” is een hele sterke uitdrukking voor “opscheppen”. Één van de voornaamste eigenschappen van de liefde is dat zij niet praalt. (1 Kor. 13:4)

Pralen is opzettelijk proberen om meer te lijken dan wat echt zo is. Het is onmogelijk dat dit bij de liefde hoort, want de liefde is blij met de waarheid. ‘Doen alsof’ is het tegenovergestelde van liefde en het motief erachter is om de aandacht op jezelf te vestigen, als een pauw die met zijn veren pronkt. Daarom is het zeer destructief om op te scheppen, of om je op een bepaalde manier voor te doen, of je zo te gedragen om mensen te laten denken dat je liefde hebt. Dit zal je beroven van de kracht om werkelijk lief te hebben.

De essentie van de liefde is om haar ontvanger te bevoordelen.

De essentie van de liefde is om in het voordeel te werken van haar ontvanger. Liefde is een verborgen verbond in het hart en een toewijding om alleen datgene te doen wat goed en in het voordeel is voor degene die geliefd wordt, zonder ruimte voor gedachten aan jezelf of je eigen voordeel. Alle eisen en verwachtingen voor een tegenprestatie zijn een schande en in tegenspraak met de liefde. 

De liefde is niet zelfbewust, en kan dus ook niet pralen! Hoe zou het mogelijk zijn iets te hebben om over te pralen? Integendeel, omdat de liefde zich zo bewust is van de behoeften en toestand van haar ‘doel’, is het er heerlijk vrij van om zichzelf te moeten verhogen, verdedigen of rechtvaardigen.

De liefde zoekt zichzelf niet... pralen is zichzelf zoeken!

De liefde geeft... pralen neemt!

De liefde is een offer... pralen spaart zichzelf!

De liefde verheft anderen... pralen dient zichzelf!

De liefde schept vrede... pralen schept een zee van onrust!

De liefde vervult ... pralen is leegheid!

Wil je meer lezen over de liefde, en hoe je zelf deel kunt krijgen aan deze liefde?
Lees dan het artikel: Gezond in de liefde.