Dit is de dag die de Here gemaakt heeft!

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft!

Geschreven door: Aksel J. Smith | Gepubliceerd: zaterdag 10 oktober 2015

“Dit is de dag die die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen!” Ps. 118:24. Iedere dag is weer een grote en rijke gave van God met nieuwe genade en nieuwe gelegenheden.

Wij hebben uitsluitend deze ene dag, en we hoeven ons niet bezorgd te maken voor de dag van morgen, zegt Jezus. Al heeft het er tot dusver in elk opzicht slecht voor gestaan, vandaag kan het helemaal nieuw en heerlijk worden. Is er iets uit het verleden wat ons geweten plaagt, dan krijgen we vandaag rijkelijk genade en kracht om dat in orde te brengen.

Laten we ons verheugen

Laten wij, zoals het Woord zegt, juichen en ons verheugen over elke dag! God zelf heeft die voor ons gemaakt en ontworpen. Hij is getrouw en zorgt, dat wij vandaag niet boven vermogen worden verzocht en beproefd. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat wij ertegen bestand zijn. 1 Kor. 10:13.
En wij weten, dat God vandaag alle dingen voor ons zal laten meewerken ten goede. Rom. 8:28.
Vandaag worden de goede werken voor ons bereid en we krijgen rijkelijk genade en kracht om daarin te wandelen. Ef. 2:10.

We moeten onze dagen leren tellen en zo leven, alsof elke dag de laatste was. Vandaag kan de man zijn vrouw liefhebben en niet bitter zijn tegen haar, en de vrouw kan haar man met vreugde onderdanig zijn.
Het is goed ervan uit te gaan dat de dag van vandaag de enige, de laatste dag is die we hebben om elkaar alle goedheid en liefde te bewijzen. Vandaag zullen we de naam van Jezus verheerlijken in alles wat we zeggen en doen, en onze liefdezon laten opgaan over bozen en goeden.

Vandaag zullen wij met vreugde alles dulden, lijden en verdragen in het volle vertrouwen dat God de beproevingen afweegt. Al komt de boze dag, wij hebben een innerlijk weerstandsvermogen, zodat we overwinnen en standhouden.

Vandaag zullen we vrijmoedig zijn en niet de moed verliezen, maar op het onzichtbare zien. Want dan zijn de verdrukkingen licht en kortstondig en bewerken ze voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. 2 Kor. 4:16-18.

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft

“Want dit gebod, dat Ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.” Deut. 30:11. “Maar dit woord is zeer dichtbij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Zie, Ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat Ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden.” Deut. 30: 14-16.

Vandaag kies ik het leven en het goede óf de dood en het kwade, doordat ik de wetten van de Geest des levens die in mijn hart geschreven worden aanneem of verwerp. “Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet...” Hebr. 3:7-8.

De besluiten die wij vandaag nemen, zijn beslissend voor de eeuwigheid! Jezus komt hen halen, die vandaag Hem verwachten en gereed zijn om Hem te ontmoeten. Zij zijn kinderen des lichts en kinderen des dags.

 

Uittreksel van een artikel van Aksel J. Smith, eerder gepubliceerd met de titel ‘Dit is de dag’ in het gemeenteblad van BCC “Verborgen Schatten”, mei 1975.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org