Geen moeilijkheden!

Geen moeilijkheden!

Geschreven door: Elias Aslaksen | Gepubliceerd: vrijdag 18 juli 2014

Velen denken dat de ‘beproevingen en verdrukkingen’ waarover in de Bijbel geschreven staat, hetzelfde zijn als ‘moeilijkheden’. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen!

Beproevingen en verdrukkingen horen bij de allerbelangrijkste dingen die er bestaan. Die laten ons, als we er open voor staan, elke keer weer op de millimeter nauwkeurig zien hoe het met ons gesteld is. Ze geven ons een bewijs van hoeveel we van het leven van God in ons hebben, en hoeveel nog niet.

Maar het woord ‘moeilijkheden’ komt niet één keer in de Bijbel voor! Het komt wel voor bij de mensen, omdat ze niet geloven wat in de Bijbel staat.

Moeilijkheden ontstaan als ik anders reageer dan hoe Gods Woord zegt dat ik moet reageren. Ik neem iets negatief op en reageer op een verkeerde, onjuiste manier. Anders gezegd, er is niemand anders die moeilijkheden veroorzaakt voor jou. Dat is een grote misvatting. Het is niet waar, het is een leugen. Niemand kan moeilijkheden voor je creëren, of je iets aan doen!

Niemand kan jou ongelukkig maken; dat doe je zelf, als je de dingen niet precies zo neemt als Gods Woord zegt.

Niemand kan jou ongelukkig maken; dat doe je zelf, als je de dingen niet precies zo neemt als Gods Woord je zegt. Als de mensen, zoals velen helaas doen, praten, klagen, kreunen en steunen over hun moeilijkheden, dan denken ze zonder meer dat hun problemen door anderen veroorzaakt zijn.

Ze beseffen niet dat ze eigenlijk iedereen laten weten dat ze de dingen op een verkeerde manier zien, ook al bedoelden ze dat helemaal niet te zeggen. Ze verklaren eigenlijk dat ze niet volgens Gods Woord leven, dat ze de dingen verkeerd nemen. Dit is een zeer radicale, perfecte manier om voorgoed af te rekenen met situaties als moeilijkheden zien.

Je vraagt je misschien af: “Is het werkelijk mogelijk om alles op de juiste manierte nemen, zonder uitzondering?” Ja, alles is mogelijk voor wie gelooft!

Alles is mogelijk voor degene die leest, goed kijkt wat er staat, en het met heel zijn hart gelooft, het liefheeft en er in binnengaat met de intentie er de rest van zijn leven in te blijven – niet slechts in de hoop dat het na verloop van vele jaren iets beter zal gaan.

Alles is mogelijk voor degene die leest... en het met heel zijn hart gelooft.

Romeinen 8:28 bevestigt 100% waarover we het nu hebben. “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” ‘Alle dingen’ omvat alles wat gebeurt, alle mensen, goede vrienden en slechte vrienden, tegenstanders en vijanden, onrechtvaardigheid en slecht behandeld worden – alles. God heeft de touwtjes in handen en doet alle dingen meewerken tot het beste voor ons.

Iedereen die over moeilijkheden praat, of gelooft dat hij moeilijkheden heeft, gelooft niet in deze tekst.

Alle zonde en gebrek aan licht, komt doordat men niet precies leest wat er staat en het gelooft als een klein kind, die niet genoeg begrijpt om te twijfelen – geen spoor van angst of ontevredenheid. Wat een gelukkig leven -  een voortdurend, overvloedig leven van geluk. Wat doe je als iemand je iets vervelends aan doet? Dat staat duidelijk geschreven, als een simpel a-b-c’tje: Overwin het kwade door het goede. Door geloof kun je leven volgens Gods Woord.

Verzoekingen komen door de beproevingen en verdrukkingen – door de onrechtvaardige, ondraaglijke dingen die op je weg komen. Dan word je verzocht. “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan …” 1 Cor. 10:13. God heeft vastgelegd dat je alles kunt dragen wat er op je weg komt. Als je alles juist neemt, gaat het je verbazend goed.

God heeft vastgelegd dat je alles kunt dragen wat er op je weg komt.

2 Cor. 4:16-18. Mensen denken doorgaans dat hun verdrukkingen lang duren, en dat ze ondraaglijk zijn. Zo slecht kan het met ons zijn, omdat we Gods Woord niet geloven. “Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik…” Halleluja, er staat dat ze licht zijn! Het gaat er niet om wat je denkt of voelt. Het feit dat je anders denkt, bewijst dat je dit woord niet gelooft. Alle verdrukkingen zijn kort en licht.

Wat zullen we dan doen vrienden? Geloof Gods Woord! Doe het heel trouw! Voor Gods Woord zijn er geen uitzonderingen. Het is zo makkelijk om te denken dat het in jouw bijzondere situatie anders is. Heb je ooit zoiets onbeschaamds gehoord? In mijn geval is het anders, en moet je het Woord anders opvatten. Dat is goddeloos, afschuwelijk!

Dan heb je gewoon naar Satan geluisterd, in plaats van acht te geven op Gods Woord. In vers 18 staat de voorwaarde: “…daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare…” Hier ligt het probleem — je voldoet niet aan de voorwaarde.

Je bent zo bezig met de situatie waarin je zit. Dan wordt het moeilijk voor je; je lijkt te vergeten dat God leeft. Je houdt geen rekening met God; je denkt helemaal niet aan de eeuwigheid; je denkt niet aan de verlossing van je ziel. Je wordt verblind door dat wat je bezighoudt: de mensen. Dat is goddeloos.

Moeilijkheden creëer je door niet volgens Gods Woord te leven, door niet puur en alleen volgens Gods Woord te leven, door niet alleen maar te denken aan wat je zou moeten doen.

Je kunt jezelf verdedigen tot je een ons weegt, maar de waarheid is dat je eisen stelt aan anderen. Het stellen van eisen is van de duivel, maar liefhebben, dienen en geven is van God. God liefhebben is zijn geboden bewaren. Als je dat doet, resulteert dat in een onbeschrijflijke verlossing en vooruitgang in je leven, en de mogelijkheid om dit te bereiken ligt voor iedereen open.

Het is mogelijk om alles op zo’n wijze te nemen, dat mijn geluk alleen maar toeneemt.

De wijze waarop wij de dingen nemen is beslissend voor alles, zonder uitzondering. Het is mogelijk om alles op zo’n wijze te nemen, dat mijn geluk alleen maar toeneemt; de wijze waarop ik de dingen neem is cruciaal, ongeacht wat er gebeurt.

Het is nooit de schuld van anderen als het slecht met mij gaat. Dat is gewoon niet zo, en het is ook nooit zo geweest. Ik wens je veel succes op deze volmaakte weg van geluk.

Bewerking van een toespraak van Elias Aslaksen. Oorspronkelijk gepubliceerd in het boekje “Elias Aslaksen’s laatste toespraken"
© Copyright Stichting Uitgeverij SkjulteSkatter