Heb de broederschap lief!

Heb de broederschap lief!

Geschreven door: Arild Tombre | Gepubliceerd: maandag 6 januari 2014

Zo luidt een korte vermaning in de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 2:17. Daardoor weten we meteen dat de Bijbel een begrip kent met de naam ‘broederschap’.

En dat betreft niet zomaar een willekeurige broederschap. Het gaat hier om diegenen die ‘geheiligd worden’. Zie Hebr. 2:11. Jezus, zo lezen we hier, schaamt zich niet mensen die in heiliging leven ‘broeders’ te noemen. Dit betreft alle vrouwen en mannen die dat leven leiden.

Broederschap is verbonden met heiliging

Wat zou er van ons zijn terechtgekomen zonder de broederschap?

Heiligmaking is dan ook de voorwaarde voor deze hoogstaande broederschap. En heiligmaking is nauw met broederschap verbonden. Willen wij in deze gezegende broederschap elkaar dienen, ons jegens elkaar met nederigheid bekleden, elkaar in ootmoed meer uitnemend achten dan onszelf, altijd letten op het belang van de anderen, enzovoort, zoals Gods Woord ons vermaant, dan krijgen we heel veel gelegenheid om onze fouten en gebreken te zien. Met andere woorden: dan krijgen we heel veel gelegenheid voor diepere heiligmaking. Ja in die mate, dat we alle reden hebben om te zeggen: Wat zou er van ons zijn terechtgekomen zonder de broederschap?

In de broederschap krijgen we heel veel gelegenheid om door onze medebroeders en -zusters gediend te worden en om anderen te dienen. Heel veel gelegenheid om vermaand te worden, en anderen te vermanen. En heel veel gelegenheid om onszelf te vernederen. Want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 1 Petrus 5:5. Ja, weer voelen we de behoefte om uit te roepen: Wat zou ervan zijn terechtgekomen zonder de broederschap?
Een van de krachtigste uitspraken in de Bijbel over broederschap is wel het woord van de apostel Johannes in Joh. 3:14 Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Dit is dus wat Petrus uitdrukte met: Heb de broederschap lief! En wat in Hebreeën 13:1 staat: Laat de broederlijke liefde blijven!

Broederschap verdraagt geen bedrog

Als we het over broederschap hebben, ligt het voor de hand bijvoorbeeld te denken aan Natanaël, de discipel van wie Jezus spontaan het getuigenis gaf: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is. Johannes 1:48. De broederschap van Jezus Christus bestaat uitsluitend uit zulke ‘Natanaëls’. In dit gezelschap kun je veilig verkeren. Daar heerst oprechtheid, openheid en onderling vertrouwen. Tussen deze discipelzielen worden fijne eeuwigheidsbanden gesmeed.

Zo’n hoog verheven broederschap kunnen we uitsluitend beleven door het kruis, met een gekruisigde eigen wil.

Daarom zingen we in een lied over broederschap: Geen bedrog verdragend, – trouw is alles waard – hoog verheven stralend, nu op deze aard. (Wegen van de Heer 186). Ja, die straalt hoog verheven in een wereld waarin het allesbehalve vanzelfsprekend is om op elkaar te bouwen en elkaar te vertrouwen. Discipelschap en broederschap is één en hetzelfde. En zo’n hoog verheven broederschap kunnen we uitsluitend beleven door het kruis, met een gekruisigde eigen wil.