Jezus kan onze ziel genezen

Jezus kan onze ziel genezen

Geschreven door: Finn Risa | Plaats: Melbourne, Australië | Gepubliceerd: maandag 14 juni 2010

Jezus kwam niet voor de succesvolle en gezonde mensen, maar voor degenen die er slecht aan toe zijn.

Jezus wordt ook wel de grote genezer van de ziel genoemd. D.w.z. hij kan genezen – zowel de ziel als het lichaam. Veel mensen hebben Jezus’ genezende kracht ervaren waar het hun zieke lichaam betreft. Maar denk je eens in dat Jezus ook onze ziel kan genezen!

Het hart wordt bewaard voor haat en bitterheid

Er zijn veel mensen die diepe wonden en littekens hebben van vroegere nare ervaringen. Denk bijvoorbeeld aan slechte omstandigheden in de kindertijd of jonge jeugdtijd. Sommige wonden komen door eigen schuld, maar andere kunnen door andere mensen zijn toegebracht.
Jezus zegt in de Bijbel: “Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.” Matt. 9:12.

Jezus kan ons leren om al het kwaad, dat andere mensen ons hebben aangedaan, te vergeven. Zo kiezen we ervoor om geen verwijten te hebben tegen anderen, ook al neemt dat niet weg dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. Op deze manier worden wij zelf met God verzoend en genezen we van nare ervaringen en herinneringen. Ja, we kunnen leven met een hart dat vrij is van haat, bitterheid en kou.

Een heel nieuw leven

Maar veel van onze wonden zijn veroorzaakt door onszelf en onze eigen slechte keuzes. Ook deze wonden kan Jezus genezen. Als we oprecht berouw hebben van het verkeerde wat we hebben gedaan en van de verkeerde keuzes die we hebben gemaakt, wil Jezus ons met vreugde vergeven en al onze zondeschuld wegnemen. En daarmee verdwijnt de wond van het schuldgevoel. Als we andere mensen leed hebben aangedaan of schade hebben berokkend, kunnen we dat in orde maken. Dan krijgen we vergeving en kunnen gereinigd en schoon een heel nieuw leven leiden!

Nadat we begonnen zijn een oprecht christenleven te leiden, zullen we merken dat er nog steeds slechte neigingen in ons wonen. Als we die volgen, worden we opnieuw ziek en krijgen we veel nieuwe wonden. Maar ook van deze slechte neigingen kan Jezus, de genezer van onze ziel, ons genezen. Als we zijn levengevende aanwijzingen, die in de Bijbel staan, volgen, zullen we merken dat we steeds meer worden genezen van het slechte wat in ons woont. We kunnen dan een leven leiden waarin alleen het goede in ons naar voren komt, zoals dankbaarheid in plaats van irritatie, vriendelijkheid in plaats van harde woorden, waarheid en eerlijkheid in plaats van leugen, huichelarij en bedrog.

Jezus heeft ons beloofd dat Hij ons leven en overvloed wil geven. Wat een leven! Wat een toekomst!