Onze hartewoning

Onze hartewoning

Geschreven door: Aksel Johan Smith | Plaats: Norge | Gepubliceerd: donderdag 19 augustus 2010

In 1947 schreef Aksel Johan Smith het volgende artikel voor het blad Verborgen Schatten. Het artikel beschrijft wat God kan bereiken met de gedachten van een mens, en wekt de lezer op om dezelfde gedachten te krijgen als Jezus had.

“God kijkt naar het hart en wat ziet Hij daarin? Toen Jezus in het hart van de Farizeeën keek, zag Hij doodsbeenderen, roof en onmatigheid, huichelarij, wetsverachting en allerlei afschuwelijke dingen. Matth. 23:25-28.

De mensen zagen bij Jezus geen uiterlijke heerlijkheid. Maar als de deuren van zijn hart plotseling voor hun ogen waren geopend, zouden ze zijn verblind door de uitermate rijke heerlijkheid, die daarbinnen was. Dan zouden zij de Zoon van God in zijn kracht en heerlijkheid hebben zien wandelen in zijn hartspaleis.

Wat voor indruk zouden de mensen krijgen, als ze plotseling een blik in ons gedachteleven, in de kamers van ons hart konden slaan? Als ze van kamer tot kamer konden gaan, wat zouden ze dan te zien krijgen? – Zou het hart van uw tegenstanders versmelten, als zij een blik mochten slaan in de gebedskamer van uw hart en daar de muren zagen, dicht beschreven met namen, en daarbij ook hun eigen naam vonden, met zorg en liefde diep ingegrift? Of zouden ze daar misschien alleen maar de namen van uw gezin kunnen zien en nog wat namen van uw beste vrienden, misschien ook nog zwakjes ingekrast? Of zouden ze misschien een donkere kille ruimte in moeten kijken, waar men nauwelijks een paar restanten van enkele weggeveegde namen kon zien?

Zouden ze perplex staan, als ze de vredeskamer binnenkwamen en de heerlijke hemelse vrede daarbinnen mochten proeven?

Hoe zou het zijn als ze de zalen van liefde en gerechtigheid konden inkijken? Zouden ze de muren vol zien staan met allerlei gruwelijke afgoden, zoals in het hart van de oudsten van Israël? Ez. 8:10, 14:3. Of zouden ze de muren vol zien staan met wetten van liefde en gerechtigheid, daar door Jezus’ eigen hand gegraveerd, en zouden ze de Vader en de Zoon naast u zien zitten om maaltijd met u te houden? Hebr. 10:16, Joh. 14:23. Op. 3:20.

Ja, God kan met een mens grote dingen doen. Hij kan ons verlossen, herscheppen en veranderen. Hij kan ons hart reinigen en onze hartewoning tooien met de kostbaarste dingen. Wij dragen ons huis mee, waar we ook gaan, een woning van vrede te midden van deze rusteloze wereld vol bezorgdheid. Een woning waarin geen macht ter aarde tegen onze wil kan binnendringen en verwoesten.

Maar hoeveel ongure, gevaarlijke huizen zijn er niet! Als je de deur op een kier zet, springen er allerlei gedrochten naar buiten. Giftige slangen steken hun tong uit en spuiten hun dodelijk vergif. Het zou goed zijn als zulke huizen grote, duidelijke waarschuwingsborden hadden, omdat het hele leefgebied eromheen levensgevaarlijk is vanwege de vele akelige valkuilen.

De dood overvalle hen, laten zij levend in het dodenrijk neerdalen; want boosheid is in hun woning, in hun hart, zegt David. Ps. 55:16.

Alleen de reinen van hart mogen God zien en krijgen raad door zijn oog. Zolang de oudsten van Israël afgoden in hun hart hadden, wilde de Here zich niet door hen laten raadplegen.

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Spr. 4:23.

Ons huis zal op de top van de berg des Heren zijn gegrondvest, en zijn gehele gebied zal aan alle kanten allerheiligst zijn. Ez. 43:12.”
 

© COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY | brunstad.org