Verder dan de wet

Verder dan de wet

Geschreven door: Joop Neinders | Plaats: Usselo, Nederland | Gepubliceerd: zaterdag 17 oktober 2015

Wie heeft de waarheid zó lief dat hij Jezus’ woorden wil volgen, zelfs als het hem alles kost?

We kunnen God op vele manieren dienen. Als mens houden we er van om ons zeker en veilig te voelen. We willen graag het gevoel hebben dat we het goed doen. God heeft in Zijn woord een heel aantal leefregels of wetten gegeven met de belofte dat wie zich hier aan houden zullen leven. Deze wetten geven een goed resultaat en kunnen ons gemakkelijk het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

“De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort?” Matt. 19:20.

Een goed voorbeeld van dit leven is het leven van de rijke jongeling uit Matteüs 19:16-26. Hij had alle wetten gehouden en hij had een goed leven gekregen. Geen mens kon hem iets verwijten. Hij hield de geboden en uiterlijk was alles in orde. Dit kunnen alle mensen zien en daarom vinden mensen al snel dat je het goed doet. Als je om je heen kijkt zie je andere mensen en andere christenen die het er veel slechter afbrengen wat het gevoel van tevredenheid nog eens versterkt. In deze toestand van tevredenheid zijn we geen discipelen van Jezus, omdat Hij zegt dat we zelfs ons eigen leven moeten haten, willen we zijn discipelen zijn.

Er was iets meer

Toch was er iets bijzonders met de rijke jonge man. Toen hij Jezus zag en hoorde, merkte hij dat er nog iets meer was. Vele “goede christenen” merken dat niet meer op. Hun goede werken en hun ijver voor God verblinden hen in die mate dat ze niet merken dat Jezus hen nog iets te vertellen heeft. Ze houden toch alle wetten en uiterlijk gezien zijn ze toch heel erg ijverig voor God? Ze evangeliseren, ze organiseren bijbelstudies, jeugdwerk of andere goede dingen. Is dat dan allemaal niet belangrijk? Jawel, maar binnen al dat goede wil Jezus ons ook iets vertellen.

Is dat dan zo eenvoudig wat Jezus ons wil vertellen? Nee, want Jezus laat ons iets zien wat nog niet volkomen is, Hij wil ons de zonde laten zien waar we ons nog niet bewust van zijn. Hij liet de rijke jongeling zien dat hij nog vast zat aan zijn geld. Dit kon de wet hem niet laten zien, omdat de wet voorschreef dat je een tiende van je geld moest geven en dat had hij altijd trouw gedaan. Helaas ging de jonge man toen bedroefd heen.

Ben jij bereid?

Wie van ons wil verder gaan dan de rijke jonge man als Jezus tot ons gaat spreken? Wie van ons kan Jezus leiden tot licht over de zonde die in ons als mens woont? Wie heeft de waarheid zo lief dat we Jezus' woorden graag willen uitvoeren, ook al kost het ons alles? Zij die het licht helemaal aanvaarden komen tot ontwikkeling in Christus. Zulke personen zijn niet onder de wet omdat zij zich laten leiden door de Geest. Zij zijn echte discipelen van Jezus, omdat zij zelfs hun eigen leven haten (Luk. 14:26). Bij hun verandert de binnenkant van de beker omdat ze van dag tot dag vernieuwd worden waar Paulus o.a. over schrijft in 2 Kor. 4:16: “Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.”