Wie is Jezus voor jou?

Wie is Jezus voor jou?

Geschreven door: Vern Nicolette | Gepubliceerd: maandag 4 mei 2015

Heb jij je  hele hart en leven overgegeven aan Hem, als jouw Heer en Meester? Of is Hij voor jou alleen een offer voor jouw zonden?

Je kunt niet twee heren dienen

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of  de ene haten en de andere liefhebben (Mattheüs 6:24) Je kunt niet God dienen en ook  Mammon (de dingen van deze wereld). Je kunt  geloof zien als iets dat los staat van de rest van je  leven, maar dan ben je maar  “kerkje aan het spelen” op zondag, en leef je  de rest van de tijd voor jezelf. Denk je dat God daar blij mee is? Wil Jezus juist niet dat je je met je hele hart en leven aan Hem overgeeft? Dan kan Hij in je hart wonen en broederschap met je hebben. Maar zolang iemand  blijft vasthouden aan iets van deze wereld, houdt hij daarmee Jezus tegen om te regeren op de troon van zijn hart.

Zolang iemand  blijft vasthouden aan iets van deze wereld houdt hij daarmee Jezus tegen om te regeren op de troon van zijn hart

Jezus zei: “Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien” (Johannes 3:3). Een jong persoon die vindt dat geloof niet relevant of waardevol is, is niet wedergeboren. Tenzij we wedergeboren zijn door de Geest vanuit de hemel kunnen we met ons menselijk verstand niet begrijpen  van welke waarde het geloof is, of welke betekenis  ons geloof heeft bij  onze carrière of andere interesses. Maar wanneer iemand wedergeboren is,  wordt alles nieuw, inclusief het  geloofsleven, en het hart krijgt verlichte ogen om het  leven compleet anders te zien.

We hebben alleen tijd voor de dingen waar we zelf tijd voor maken. Jezus zei daarover: “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Mattheüs 6:33). Wanneer we de dingen van deze wereld stellen boven het Koninkrijk van God,  dienen we de verkeerde meester. Gods zegen kan niet op ons aardse werk rusten als we eerst onszelf zoeken en dan pas Gods Koninkrijk.

Een leven met God

Een leven met God moet altijd op de eerste plaats staan. God zorgt dan voor alle andere aspecten van ons leven, inclusief onze carrière. Zelfs als dat niet zo loopt als we zelf bedacht hadden. In Gods handen is alles zoals het moet zijn. Ons leven wordt gezegend en vruchtbaar, en we leven elke dag in broederschap  met Jezus. Aan de andere kant is het zo, dat zij die lauw zijn in hun liefde voor Jezus door Hem worden uitgespuwd (Openbaringen 3:16), want hij is brandend ijverig in Zijn liefde voor  iedereen die bij  Hem hoort.

Er kan  zeker veel afleiding zijn in het leven, maar het is mogelijk omeen verbinding met Jezus te houden  midden in dit leven! We hoeven niet te wachten op een rustig moment om  tot Hem te kunnen bidden. In plaats daarvan kunnen we  kunnen we een persoonlijke band  met Hem hebben en op elk moment bidden in elke situatie, door het geloof wetende  dat Hij in ons hart woont.

We hoeven niet te wachten op een rustig moment om  tot Hem te kunnen bidden

Van nature willen we ons leven in stukjes verdelen: dit hoort bij mijn werk, dit is vrije tijd, en de tijd die nu nog over is (als die er al is) is mijn geloofsleven. Maar Jezus wil onderdeel uitmaken van elk onderdeel  in ons leven: ons werk, onze vrije tijd, en al het andere. Is Jezus de Heer in jouw leven, of is Hij iets minders? Hij zal nooit iets minder willen zijn dan de Heer der Heren, de Koning der Koningen.

Kies vandaag wie jij wilt dienen!