Aan kinderkens geopenbaard!

Geschreven door: Redactie | Gepubliceerd: 26. augustus 2010

In de augustusconferentie op Brunstad las Arild Tombre Mattheüs 11:25 waar Jezus zegt: “Ik dank U Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.”

– Als wij bij die wijzen en verstandigen horen, die denken: "dat weet ik wel, dat kan ik wel" – ja, dan is het voor ons ook verborgen! zegt Tombre. Hij noemt als voorbeeld het verschil tussen een koorddanser die een voorstelling wil geven en iemand die een wedren loopt naar een doel. We kunnen een koorddanser vergelijken met de “wijzen en verstandigen” en de hardloper met wie “eenvoudig” zijn.

– Een koorddanser moet krampachtig z’n best doen; hij mag niet één stap opzij, geen halve stap, geen kwartstap rechts of links, anders valt hij naar beneden, en de hele voorstelling is voorbij.
Maar over de hardloper vertelt Tombre iets heel anders: 
Het is geen voorstelling, geen prestatie, alleen maar: het doel bereiken! En als hij dan eens zo ongelukkig is om languit te vallen, of er gebeurt wat anders waardoor het niet goed gaat of heel slecht gaat, wat doet iemand die eenvoudig is dan? Hij hoeft niets anders te doen dan opstaan en doorrennen!

Tombre past dit voorbeeld verder toe op het christenleven: wij zijn met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat wij daardoor deel krijgen aan goddelijke natuur! Daar is onze wedloop naartoe, dat willen we bereiken!