De broederschap – het Lichaam van Christus

Geschreven door: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Gepubliceerd: 04. september 2012

Er bestaan veel ideeën over het organiseren van een gemeente  en hoe dat hoort, maar in de bijbel leren we over de relatie tussen Jezus en zijn broeders. Deze broederschap wordt ook omschreven als het Lichaam van Christus. Hoe functioneert dit?

“Als je aan een natuurlijk lichaam denkt, neem bijvoorbeeld een hand. De hand doet niet wat de arm hem vraagt om te doen. De hand doet wat het hoofd hem vraagt om te doen, maar neem je de arm weg, dan is de hand onbruikbaar,” verklaart Sam Petkau op een begrijpelijke manier.

De discipelen van Jezus zijn leden van het Lichaam van Christus, en zij hebben elkaar dus nodig om uit te voeren wat het Hoofd hen vraagt om te doen. Het hoofd van het Lichaam van Christus is Jezus Christus en zijn gedachten gaan uit naar de verschillende leden.

Hoe wordt iemand een lid van het Lichaam van Christus?

Niet door je in te schrijven als lid van de juiste organisatie. Jezus heeft zelf verklaard hoe: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” (Lucas 9:23). “Dit betekent  dat wij onze eigen wil opgeven, net als Hij zelf als mens deed.” Hij zei ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’ toen Hij tot God bad”. Als wij hetzelfde doen, door onze eigen wil op te geven om Gods wil te doen, komen we in contact met Jezus en worden een lid van zijn lichaam, waar we leren om zijn wil te doen” vertelt Sam Petkau.

In Efeze 4:11-12  staat geschreven “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…” Hier beschrijft Paulus hoe de gemeente zal  functioneren. Jezus gaf zijn discipelen verschillende  gaven die zij kunnen gebruiken om het Lichaam van Christus op te bouwen.

Kijk naar het interview met Sam Petkau uit Canada, in bovenstaand venster.