Eenheid in de broederschap

Geschreven door: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Gepubliceerd: 27. september 2012

“Er zijn vele manieren uitgeprobeerd en onderzocht om tot eenheid te komen, maar er is maar één manier” vertelt Sam Petkau in de video hierboven. 

Tenzij je het vlees met zijn lusten en begeerten niet hebt gekruisigd, behoor je niet bij Jezus. En één van de sterkste verlangens is om gelijk te willen hebben. Als ik alleen ben dan gaat het goed, maar als ik met anderen samen ben, merk ik dat het niet altijd goed is wat ik doe, ondanks dat ik het goede wil doen, verklaart Petkau. 

“Er zijn dingen die een ander moeilijk vindt als ik ze zeg, maar als ik deze dingen voor me houd, en ik laat ze de dood ingaan; wat kan mij scheiden van mijn broeder? Daar ligt eenheid,” vervolgt Petkau. Door op deze weg door te gaan, kom je in de eenheid van het geloof, en dat is de broederschap van Jezus Christus.

“Lees Gods Woord en ontdek wat er eigenlijk staat. Stel jezelf open,” spoort Petkau aan. “Het woord van God is levend, dus het heeft telkens iets nieuws tegen ons te zeggen.”

“Bid en het zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden open gedaan.(  Mattheüs 7:7)

Zie het interview met de Canadese Sam Petkau in het scherm hierboven