Het meisje met de zwavelstokjes

Gepubliceerd: 21. december 2011

Niemand had nog iets van haar gekocht, de hele dag niet. Niemand had haar ook maar een stuivertje gegeven.

“Het meisje met de zwavelstokjes” is een kort verhaaltje, geschreven in 1848 door de Deense dichter en schrijver Hans Christian Andersen. Het verhaal van het kleine meisje die zwavelstokjes probeert te verkopen om zo een beetje geld te verdienen, maar uiteindelijk op oudejaarsavond doodvriest, heeft veel mensen ertoe bewogen om stil te staan bij de afgelopen jaren.

Wij worden herinnerd aan de woorden van Jezus zelf in Matteüs 25:45: “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.” Hoe maak jij Jezus blij, heb je daar al bij stilgestaan?