“Ik wil het volbrengen”

Geschreven door: Redactie | Gepubliceerd: 02. maart 2012

In deze toespraak spoort Jether Vinson uit Detroit, ons krachtig aan om gefocust te blijven en te jagen naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus, zoals staat in Filippenzen 3:14.

 “Zonde in het vlees moet veroordeeld worden. Ik moet mij reinigen van alles in mijn menselijke natuur”, gaat Vinson verder. 

“Moge God ons wakker schudden om het doel te zien en daarnaar te jagen. Filippenzen 3:14. Wij willen afrekenen met de zonde, wij willen gereed zijn voor Jezus. Wij willen komen tot deze hoge roeping, dat wil zeggen Goddelijke natuur. Met dit doel voor ogen, moet ik er op gefocust blijven dat de zonde in mijn eigen vlees wordt veroordeeld; zodat ik kan doen wat Jezus deed: Het werk totaal afmaken.”