Rechtvaardigheid in het kleine

Geschreven door: Redactie | Gepubliceerd: 02. juli 2013

- De allermeesten zijn  onrechtvaardig in  kleine dingen. Zij denken aan geld, eer en macht en eigenen zich zo veel mogelijk toe. En daarom zijn er zo enorm weinig die de ware schatten zijn toevertrouwd.

In dit fragment licht Kåre J. Smith de oorzaak toe  waarom men als Christen zo weinig visie, zo weinig openbaringen en zo weinig van Gods licht beleeft. 
- Wat je hiervan toevertrouwd hebt gekregen, laat zien hoe je met het kleine bent omgegaan.
Smith leest verder in 2 Timotheüs 2:19-20 dat sommige  voorwerpen een eervolle bestemming hebben en andere een  minder eervolle. 

- Het is niet dat wat je oneer brengt, - zoals je bent als mens met jouw talenten enzovoort, - maar waar je het voor gebuikt!

Kijk naar dit  fragment en krijg een beter begrip van wat er moet gebeuren zodat God jou kan vullen en jou inhoud kan geven in je leven!