“Toen besefte ik dat God leefde!”

Gepubliceerd: 14. april 2012

Gods Woord zegt dat als wij tot Hem bidden, Hij naar ons zal horen. Gershon Twilley ondervond dit persoonlijk toen hij 19 jaar oud was, vertelt hij in een van zijn toespraken aan de jeugd.

Twilley leest eerst in Jer. 29:11 Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren: gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen, en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Zelfs toen hij in zijn jeugd in nood was omdat hij geen overwinning had, besefte hij dat er iets in hem was, wat uit God geboren was  – een verlangen om meer omgang met God te krijgen. Die nood bracht Twilley met een paar leeftijdsgenoten tot elkaar, en samen baden ze tot God. Op een van die avonden beleefde hij hoe God zijn gebed verhoorde, en hij kreeg een sterke aanwijzing dat God bestond en zijn gebeden verhoorde.

Er zijn veel gebeden die dagelijks tot God worden opgezonden, en Hij hoort elk gebed. Maar niet alle gebeden kan God verhoren, omdat ze niet uit een rein en gelovig hart komen. Hier kun je meer leren over gelovig gebed.