Wat is de functie van het Lichaam van Christus?

Geschreven door: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Gepubliceerd: 11. september 2012

In de film, De broederschap -- Het lichaam van Christus, kun je leren hoe het Lichaam van Christus functioneert en hoe je er een lid van kunt worden. Maar welke functie hebben de verschillende leden en wat is hun doel?

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus” (Efeze 4:11-12). 

Gary Fenn uit Connecticut, USA, legt uit dat een groot deel van het proces om toegerust te worden tot je dienst te maken heeft met je persoonlijke verhouding tot degenen die Jezus heeft aangesteld in de gemeente. Zij hebben een speciale taak, die zij alleen kunnen uitvoeren, en zonder dit werk kunnen wij niet toegerust worden tot dienstbetoon. 

Wat is het doel van de broederschap?

“…opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden” (Efeze 3:10). 

De gemeente, de broederschap van Jezus Christus, zal staande blijven tot in alle eeuwigheid als een getuigenis van mensen die zijn opgestaan vanwege hun geloof en hun liefde voor God. “En elk mens zal inzien dat het leven naar Gods wil de enige juiste keuze is die je kunt maken,” legt Fenn uit.

Bekijk hierboven het interview met Gary Fenn uit de Verenigde Staten.