Wees een strijder van Jezus Christus!

Geschreven door: Redactie | Gepubliceerd: 18. oktober 2012

Wat is de verwachting van iemand die zich meldt voor de dienstplicht? Dat is toch oorlog, nietwaar? Strijd! In deze toespraak gericht aan jongeren die samen waren op een conferentie op Brunstad, vergelijkt Johannes Schmechel het christelijk leven met een oorlog waar Jezus Christus de aanvoerder is.

“Je bent toch een strijder geworden”, benadrukt hij. “En ik denk dat het erg belangrijk is dat je begrijpt dat er strijd is, als je besloten hebt om voor Jezus te leven. Maar niet alleen strijd. Ook overwinning.”

Schmechel verwijst naar 1 Petrus 4:1-2 waar staat hoe je deze overwinning kunt krijgen.

…wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, [..,] te leven.

“Of je kunt zeggen dat het afgelopen is met hoe het vroeger was”, vervolgt Schmechel. En wat leidt tot het feit dat ik klaar ben met hoe het eerder gegaan is? Als ik een strijder word. Als ik me wapen met de gedachte dat ik in het vlees moet lijden om vooruit te komen. Om overwinningsvreugde te krijgen. Om Gods rijkdom te krijgen.

Hij bemoedigt de jongeren ook door te zeggen dat Jezus Christus zelf de aanvoerder is. “Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” (Mattheüs 28:18)

“Nu moet je het zwaard in de hand nemen en strijden voor je roeping”, vermaant hij hen tenslotte. “Je bent toch een strijder geworden!”