Wie is Jezus?

Geschreven door: Jakob Leth, Karen-Birgitte Larsen | Gepubliceerd: 01. maart 2016

‘Ik weet dat ik het kan, omdat Hij het vóór mij gedaan heeft,’ zegt Derek Heaven. Hij is een van de jonge mensen die er zeker van zijn dat ze de zonde kunnen overwinnen, net zoals Jezus dat heeft gedaan.