Geloofsbeproevingen

Geloofsbeproevingen

Geschreven door: Eunice Ng | Plaats: Singapore | Gepubliceerd: dinsdag 23 november 2010

Koortsachtig zoeken leerlingen aantekeningen uit het afgelopen jaar bij elkaar. In de bibliotheken zitten studenten gespannen over leerboeken gebogen. Het is weer examentijd.

Een examentijd staat gewoonlijk synoniem voor stress, angst en beven. De gedachte aan de hoeveelheid leerstof die nog ligt te wachten en onzekerheid over de uitkomst kan ieder naar de keel grijpen.

Maar in Filippensen 4:6-7 staat:
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’

‘Vrede komt niet vanzelf,’ zegt Daniel Wong uit Hong Kong (22). ‘Je moet erom bidden en intussen alles in Gods handen leggen. Hij bestuurt alles.’

Vrede en rust in onzekerheid

Zo vlak voor het examen hoor je alom geritsel van papieren en boeken: de studenten lopen voor een laatste keer hun aantekeningen door. De hele atmosfeer ademt spanning.

Ze zien der allemaal zo nerveus uit,’ zegt Yu Zhangxin uit Singapore (21), maar als ik de examenzaal binnenga voel ik alleen maar vrede in mijn hart.’

Niet dat Zhangxin slimmer is dan zijn medestudenten of nu al alle antwoorden weet.

‘Ik bereid me gewoon voor zo goed als ik kan, en laat de rest aan God over. Hij heeft alles voor mij klaargelegd en ik hoef nergens bezorgd over te zijn,’ zegt hij vol overtuiging.

Geen zorgen voor morgen

Zhangxin heeft ervaren dat waar is wat in Mattheüs 6:33 staat:
‘Maar zoek eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden!’

Deze 21-er is in z’n jonge jaren nooit zo’n ster geweest, al kon dat voor de anderen wel zo lijken.

‘Maar ik zie dat God mij door al die jaren heen geleid heeft. Op andere terreinen kon ik wat uitblinken,’ zegt Zhangxin. Nu is hij enorm dankbaar voor de kans om door te studeren.

‘Ik heb ingezien dat het niet belangrijk is om ervoor te vechten dat je in alles de beste bent. Belangrijk is wat ik bereik voor mijn verlossing.’

Wees blij over Gods plan

Er staat in Romeinen 8:28:
‘Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.’

Jonathan Wong uit Hong Kong (21) weet dat dit betekent dat hij al zijn vertrouwen op God moet stellen. Wat er ook gebeurt, Gods plan is voor hem het allerbeste.

‘Wat er in mijn leven van alledag ook gebeurt, goed of kwaad, God heeft het naar mij toe gestuurd voor mijn eigen bestwil. Daarom kan ik blij zijn over alle situaties waarin Hij mij heeft gebracht,’ zegt Jonathan beslist.