Bloemen voor de Domkerk in Oslo na de terreuraanslagen. Foto: Henrik Lied, Wikimedia Commons
Bloemen voor de Domkerk in Oslo na de terreuraanslagen. Foto: Henrik Lied, Wikimedia Commons

Iets wat ik kan doen

Geschreven door: Bessie Wong | Plaats: Oslo, Noorwegen | Gepubliceerd: vrijdag 26 augustus 2011

Ruim een week na de bom- en schiettragedie van juli 2011 was  ik in Bergen om bloemen te leggen en een kaars aan te steken voor de nagedachtenis van de slachtoffers.

Ik stond daar in stilte samen met vele anderen, aangegrepen door emoties – haast in shock en verslagen, misschien boos … het is moeilijk te beschrijven. In mijn gedachten zag ik de gezichten van de slachtoffers, sommigen van mijn leeftijd, anderen nog jonger. Toen sloot ik mijn ogen en bad voor de overlevenden en voor de families en de geliefden van de slachtoffers.

Ik wou dat er iets was dat ik kon doen, dacht ik verdrietig, toen Johannes 3:16 mij te binnen schoot: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” Maar wat betekent dit voor mij? Wat kan ik doen?

“Gij zijt het licht der wereld.” Ik dacht aan wat Jezus zei tegen zijn discipelen – tegen hen die Hem volgden en het leven leidden dat Hij leidde. Hijzelf was het licht der wereld, dat straalde van warmte en goedheid. Hij bracht genezing, vrede en vreugde aan wie het nodig hadden. Hij liet mensen de weg ten leven zien … Hij was het beste wat God aan de mensenkinderen kon geven.

Ik kan een deel zijn van Gods liefde voor de wereld door een licht van Christus te zijn.

Ik realiseer mij dat dit iets is wat ik kan doen: een licht zijn zoals Jezus was, het leven van Christus laten zien – het beste wat God de mensenkinderen kon geven – door mijn leven. Ik hoef niet voor duizenden te preken, of wonderen te doen, maar zijn goedheid, zijn onuitputtelijke liefde, en de manier waarop Hij zichzelf offerde voor anderen, dat zal van mijn leven afstralen. Dit betekent dat ik iedereen tegemoet treed met goedheid, ook al gaat het tegen mijn menselijke natuur in. Dan offer ik mijn eigen wil zoals Jezus heeft gedaan, en word ik een licht.

Een licht zijn betekent ook dat ik Gods wijsheid leer, door zijn geboden te bewaren, zodat ik goede woorden krijg, die tot hulp zijn voor wie het nodig hebben. En het betekent dat ik Gods stem leer verstaan door de Heilige Geest, zodat Hij mij kan gebruiken zoals Hij dat wil.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” Ik kan een deel zijn van Gods liefde voor de wereld door een licht van Christus te zijn. Dat is een licht dat anderen helpt en leidt naar goedheid, naar God. Het nodigt hen uit om zelf een licht te worden in het eeuwige koninkrijk van God. Kan ik iets doen wat beter is dan dat?

“God, help me om een licht te zijn in deze wereld!”  Ik bad mijn laatste gebed voordat ik de bloemenzee verliet. Ik voelde dat ik echt een antwoord had gehad. Dit is iets wat ik kan doen, als een heel gewoon mens in deze wereld, als een doorsnee burger van deze natie en als christen.