Wat verandert er als je gevuld wordt met Gods liefde?

Wat verandert er als je gevuld wordt met Gods liefde?

Geschreven door: Ole-Petter Andersen | Plaats: Valdres | Gepubliceerd: maandag 10 november 2014

Liefde heeft mij als mens altijd al bezig gehouden, maar nadat ik mijn leven aan Jezus had gegeven gingen mijn ogen open voor een heel andere liefde dan die mensen meestal najagen.

Ik had 21 jaar van mijn leven gebruikt voor het najagen van de wind, zoals de Prediker dat noemt. Ik had op allerlei manieren geprobeerd mijn begeerten te bevredigen, maar het ging gewoon niet. Het was waardeloos, zinloos, weggegooide tijd. Toen mij dat duidelijk werd, doordat mij een nieuwe, betere weg werd gewezen, kwam mijn leven tot een algehele ommekeer. Nu zocht ik God, ja ik jaagde Hem na.

God is liefde

God zoeken is goddelijke liefde najagen

Dat is iets totaal anders dan bijvoorbeeld een positie in een vriendenkring najagen, of uit zijn op een ander mooier meisje. God is liefde, staat er. God zoeken is dan ook goddelijke liefde najagen. En dat is allesbehalve weggegooide tijd, heb ik ervaren, het geeft echt inhoud aan je leven. Het was een akelig gevoel dat ik de eerste 21 jaar van mijn leven had weggegooid, maar dit gaf een des te grotere motivatie om de volgende 21 jaar te vullen met iets wat zinvol is: de liefde najagen. Dat ik mij bekeerd had uitte zich in een nieuwe manier van denken en doen, geïnspireerd door God:

Weinig interesse voor metallic

Terwijl ik me vroeger had uitgesloofd om te sparen voor een nieuwe, betere auto, was het merk of de buitenkant van een auto niets bijzonders meer voor mij. Een van de vele dingen om me druk over te maken was gewoon weggevallen. De behoefte om indruk te maken met paardenkracht en metallicglans was sterk afgenomen, en in plaats daarvan was er verlangen gegroeid om mijn geld voor heel andere dingen te gebruiken en anderen te helpen.

Ik kan me wel stil houden

Ik had altijd mijn best gedaan de gangmaker in de groep te zijn, die met snedig commentaar op anderen mezelf op de voorgrond drong. Door van mijn geloof in Jezus te getuigen viel mijn ‘status’ als een baksteen. Ik ondervond eerst verwondering, toen minachting, en van sommigen regelrechte spot. Dat deed me eigenlijk maar heel weinig, want ik was blij en tevreden, ik wist waarvoor ik stond en waarin ik geloofde.

Door van mijn geloof in Jezus te getuigen viel mijn ‘status’ als een baksteen ...
... en dat deed me eigenlijk maar heel weinig

Als ik nu met anderen omga, probeer ik altijd van anderen iets goeds te zeggen, opbouwende en geloofsversterkende verhalen te vertellen, anderen te laten horen hoe dom ik dingen heb aangepakt, om ze daarmee wat te leren en er maar liefst om te lachen. Maar ik kan ook met anderen staan praten en merken dat ik er geen behoefte aan heb om het laatste woord te hebben, ja ik hoef zelfs helemaal niets te zeggen.

 

Geen seconde spijt

Mijn vrouw is de beste van de wereld, waarom zou ik een ander willen? Als er toch zulke gedachten opkomen haat ik die, en in geloof in God stuur ik ze weg. In plaats daarvan vul ik de tijd door mijn vrouw, kinderen en vrienden goed te doen, goede dingen te bedenken, goede woorden te zeggen, vergevend en inschikkelijk te zijn, ootmoedig en ruimhartig, een oor te hebben en begrip. Dat is, geloof ik, het ware jagen naar de liefde, en ik heb er nog geen seconde spijt van dat ik dit leven ben gaan leiden.

En het beste van alles? Dat het werkelijk mogelijk is deze liefde te krijgen, God te winnen. Lees maar 2 Petrus 1:4:
‘… door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor zoudt deel hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst.’