De bruid, de hoer en de eindtijd.

De bruid, de hoer en de eindtijd.

Gepubliceerd: woensdag 3 april 2013

“De bruid is het resultaat van het werk van de Geest van Christus onder de mensen. De bruid overwint, en zal met Jezus zitten op zijn troon.” Dit schrijft Sigurd Bratlie in het boekje: De bruid, de hoer en de eindtijd. In dit boekje legt Bratlie uit wat in het Bijbelboek Openbaringen wordt bedoeld met de bruid, die ook het nieuwe Jeruzalem wordt genoemd. En wat de tegenhanger is van de bruid: de geestelijke hoer.

“Of weet gij niet, broeders - ik spreek immers tot wie de wet kennen - dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond.  Rom. 7:1-2.

De vrouw, dat zijn wij, dat is onze gezindheid of onze geest. De man is het vlees, want er staat: “Toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden…”

Door het lichaam van Christus zijn wij dood voor de wet, zegt Paulus. Door het lichaam van Christus zijn wij dus ontslagen van datgene wat ons gevangen hield: het vlees, de eerste man.

Hoe kan dat nu door het lichaam van Christus gebeuren? Doordat Jezus aan precies hetzelfde vlees deel heeft gehad als wij. “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou tenietdoen.” Hebr. 2:14.

Het boekje is een grote bemoediging en aansporing voor elke christen die de bruidsroeping in zijn hart merkt. Het is tot hulp geweest van christenen in veel landen en is vertaald naar 18 talen.

Lees hier de eerste 5 hoofdstukken uit het boekje: De bruid, de hoer en de eindtijd.