De geest van de antichrist

De geest van de antichrist

Gepubliceerd: maandag 5 augustus 2013

“Iedere geest die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is, is uit God.” De geest die dat niet belijdt, is dus de geest van de antichrist.

In het hoofdstuk "De geest van de antichrist" (uit het boek De bruid, de hoer en de eindtijd) stelt Sigurt Bratlie de misleiding die van de geest van de antichrist uitgaat aan de kaak. Hij maakt duidelijk dat de geest van de antichrist werkzaam is onder de christenen vanaf het onstaan van het christendom tot nu toe. Deze antichristgeest staat het werk van Chrisus tegen door Gods woord te verdraaien en aan te passen naar iets wat gemakkelijker te verdagen is en minder lijden kost.

“Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat gij gewonnen hebt door uw arbeid, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.” 2 Joh.:7-9.

Deze antichristen verloochenden niet Jezus' naam, nee, zij bleven voor God werken, maar in de geest van de antichrist. Ze konden ook goed spreken, dus wat dat betreft waren ze niet gemakkelijk te onderscheiden, maar we moesten erop letten of ze Christus geopenbaard in het vlees belijden.

Johannes liet zich niet bedriegen door wat zij zeiden, door de schapenvacht, maar hij lette erop hoe hun vruchten, hun werken, waren. Hij had geleerd van Hem die op de proef stelt (Op. 2:1-2) op Patmos. Wilde hij hen kunnen geloven, dan moest hij Christus in het vlees geopenbaard zien.

Lees het hoofdstuk "De geest van de antichrist" in pdf.