Een evangelie van liefde en vreugde

Een evangelie van liefde en vreugde

Geschreven door: redactie | Gepubliceerd: vrijdag 28 december 2012

LECTUUR: ‘Christendom, bekering, verlossing, evangelie – hè, wat een kreten! Wil God soms iets van ons? Waar gaat het nou eigenlijk om?’ Die vraag stelt Elias Aslaksen in zijn artikel ‘Er is iemand die van je houdt’ uit 1938. Zijn antwoord zal vast verrassend voor je zijn.

Veel mensen zijn geneigd te denken dat christelijk leven heel moeilijk is en dat daar heel veel voor nodig is. Inderdaad wordt er wel wat van ons gevraagd, maar lees nu eens hoe Elias Aslaksen in zijn artikel uiteenzet dat het gaat om twee dingen:
1: Dat God van ons houdt. ‘'Want  alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij …’ Joh. 3:16.
2: En dat wij daardoor ook van God gaan houden: ‘Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’ 1 Joh. 4:19.

‘Alle andere goede dingen komen onvermijdelijk hieruit voort,’ schrijft Aslaksen op de hem eigen positieve, enthousiaste manier.

In het artikel lezen we ook met wat een volmaakte liefde God van de mensen houdt en hoe graag Hij hun goed wil doen. Aslaksen trekt een vergelijking met de liefde tussen man en vrouw, maar  zegt erbij dat Gods liefde ‘zo eindeloos veel groter is.’

‘Stel  je  nu eens voor dat  zó  iemand  van  je  houdt. Wat gaaf!  Wat een geluk!  Wat een kans!  Geen wonder dat het evangelie een goede en blijde boodschap wordt genoemd.’

Uit Aslaksens manier van schrijven blijkt duidelijk zijn enthousiasme voor het evangelie.

In dit artikel nodigt hij ertoe uit de liefde die God de mensen betoont te aanvaarden en dan ook Hem lief te hebben.

‘En lieve mensen, wie zijn wij toch eigenlijk, dat we tegen zó iemand “Nee dank je” zouden zeggen? Dat we van Hem niets zouden willen weten en liever zonder Hem  zouden willen blijven. Verklaar Hem je liefde! Hij houdt van je. Zeg “Ja” tegen Hem. Schenk Hem je wederliefde! Dan zul je beleven dat zijn peilloze grote liefde je zal brengen tot een onvoorstelbaar geluk en onvergelijkbare   heerlijkheid in je hart.’

Klik hier om het artikel ‘Er is  iemand  die  van  je  houdt’ van Elias Aslaksen te lezen.